VDU darbuotojai džiaugiasi pasinaudoję Profesinio tobulėjimo fondo galimybėmis mokymosi finansavimui

VDU

Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenė kiekvieną mėnesį turi galimybę dalyvauti įvairiuose profesinio tobulėjimo renginiuose (mokymuose, seminaruose ir kt.), kuriuos organizuoja VDU Profesinių kompetencijų vystymo centras. Siekiant atliepti kiekvieno VDU bendruomenės nario poreikius siekti profesionalumo savo srityje, Universitetas siūlo unikalią galimybę vystyti kompetencijas kitose užsienio ar Lietuvos institucijose, pasinaudojant VDU Profesinio tobulėjimo fondo teikiamomis galimybėmis.

 

Šis fondas – tai dar viena galimybė akademinių ir neakademinių darbuotojų profesiniam tobulėjimui, perimant gerąją praktiką, inovatyvias žinias iš išorinių partnerių siūlomų seminarų, mokymų, kursų Lietuvoje ir užsienio šalyse. VDU Profesinio tobulėjimo fondo steigėja studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė apibendrindama pirmuosius 2023 m. fondo rezultatus teigia: „Vytauto Didžiojo universitetas – vienintelis Lietuvoje, įgyvendinantis tokią iniciatyvą. Idėja kilo būtent siekiant atliepti darbuotojų poreikius tobulinti kompetencijas specifinėse srityse ir stebint užsienio partnerių patirtis. Investavimas į darbuotojų kompetencijų plėtojimą yra viena iš esminių Universiteto vertybių. Mūsų siekis – ne privalomas darbuotojų mokymas, bet individualizuotas, asmens poreikius atliepiantis nuolatinis mokymasis. Tarptautinės patirtys rodo, kad organizacijos indėlis į šią veiklą yra vertingiausia darbuotojų motyvavimo sistema. Labai džiugu, kad mūsų bendruomenė tai supranta ir vertina. Nuolat augantis profesinio tobulėjimo fondo paraiškų skaičius rodo darbuotojų sąmoningumą, siekį nuolat tobulėti ir teikiamą fondo vertę.“

 

2023 m. buvo finansuota 19 VDU darbuotojų profesinio tobulėjimo paraiškų. Rezultatai džiugina, nes mokymų finansavimo galimybe aktyviai naudojosi tiek akademiniai, tiek neakademiniai darbuotojai, o finansuotų mokymų įvairovė – didelė. Nuo tarptautinių mokymų – apie informacinių ir komunikacijos technologijų taikymą dėstymo ir darbo procesuose (Maltoje), studentų gerosios patirties dirbtuvių (Belgijoje), patirtinio mokymosi Florencijoje apie tvarų turizmą ir kelionių psichologiją (Italijoje), sporto psichologijos, dėstant būsimiems ir esamiems sportininkams (nuotoliniai mokymai; Ispanija), sporto rezultatų atkūrimo mokymų (Ispanijoje). Iki finansuotų mokymų Lietuvoje – mokymosi erdvių kūrimo ir fasilitavimo dirbtuvių, sertifikuotų ASIST (savižudybių intervencijos įgūdžių) mokymų, mokymų apie vidaus auditą ir neatitikčių valdymą tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijose pagal tarptautinių standartus, bei mokymų apie statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimą.

VDU

PT fondo finansavimu pasinaudojusių dalyvių atsiliepimai

 

VDU Švietimo akademijos kanclerio pavaduotoja doc. dr Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė džiaugiasi pasinaudojusi Profesinio tobulėjimo fondo suteikiamomis mokymosi finansavimo galimybėmis ir galėdama sudalyvauti tarptautiniuose „Erasmus“ mokymuose „Outdoor education“, („Mokymasis kitose (netradicinėse) aplinkose“), kurie vyko Kroatijoje. Jos teigimu, šie mokymai buvo orientuoti į mokymąsi už klasės (auditorijos) ribų. Juose išties daug dėmesio buvo skiriama probleminiam mokymuisi ir mokymuisi per patirtį. „Užsiėmimai vyko netradicinėse aplinkose – parko teritorijoje, prie vandens, Splito centre ir mokslo centre. Didžiausias dėmesys šių mokymų metu buvo sutelktas į veiklų planavimą, užduočių paruošimą ir įgytos patirties reflektavimą. Mokymų organizatoriai suteikė galimybę susipažinti su lektoriais, kurie pristatė savo dėstymo ir mokymo patirtį, akcentavo kompetencijas, kurios nukreiptos į bendradarbiavimą ir mokymąsi kartu, kritinį mąstymą ir problemų sprendimą bei tvarumo vertybių įtvirtinimą.“ Pasak jos, „praktinės veiklos atvirose mokymosi erdvėse ir diskusijos su lektoriais dar kartą patvirtino, kad stebėjimo metodas, eksperimentavimas ir mokymasis bendradarbiaujant ne tik sudomina ir kviečia aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą besimokančiuosius, bet taip pat sudaro galimybę užduoti klausimus ir ieškoti į juos atsakymų priimant atsakomybę dalyviui.“

 

Švietimo akademijos dėstytoja doc. dr Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė teigiamai atsiliepia apie šių mokymų lektorę Vesną Dobronić. „Suorganizuotos aktyvios mokymosi veiklos prie vandens atskleidė, kiek daug galima atrasti stebint aplinką ir renkat informaciją apie florą ir fauną. Lektorė kiekviename žingsnyje pateikė užduotis ir aiškino, koks užduoties tikslas, bei parodė, kaip kiekviena užduotis gali būti susiejama viena su kita ir link kokio rezultato jos veda. Taip pat neįkainojamas susitikimas su lektore Suzi Bečić, kuri sudarė galimybę pasivaikščiojimų po Splito senamiestį metu mokytis per patirtinio mokymosi prizmę. Ši lektorė kvietė besimokančiuosius ieškoti paslėptų lobių, klausinėti ir ieškoti informacijos bei reflektuoti įgytą patirtį.“

  

VDU Ekonomikos ir Vadybos fakulteto docentė, Magistratūros studijų ir Podiplominių studijų centro vadovė dr. Asta Kyguolienė, pasinaudojusi Profesinio tobulėjimo fondo suteikiamomis mokymosi finansavimo galimybėmis, sutiko pasidalinti savo mintimis apie Briuselyje baigtus tarptautinius EFMD („The European Foundation for Management Development“) organizacijos mokymus „Student experience workshop“ („Studentų gerosios patirties dirbtuvės“). Įgyta profesiniame patirtimi su VDU neakademinės bendruomenės kolegomis ji pasidalino rugsėjo 21 d. 9–17 val. vykusiuose mokymuose „Aukštosios mokyklos klientų aptarnavimas ir inovatyvūs paslaugų teikimo procesai“.

 

Mokymus Briuselyje organizavo „EFMD Global“ – tarptautinė organizacija, vienijanti 30.000 akademinės visuomenės, verslo, valstybės tarnybos ir konsultacinių įmonių profesionalų iš 90 pasaulio šalių, siekiančių lyderystės švietime. Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir Vadybos fakultetas yra „EFMD Global“ narys. Mokymai buvo skirti padalinių, studijų programų vadovams, universitetų administracijos darbuotojams, besidomintiems bei norintiems užtikrinti studentų gerąsias patirtis – visame pasaulyje joms skiriamas vis didesnis dėmesys.

 

Pasak jos, pagrindinę vertę šiuose mokymuose suteikė dalijimasis įvairiomis patirtimis. Mokymuose dalyvavo net 18 universitetų atstovai iš 12 užsienio valstybių, kurie studentų gerosios patirties užtikrinimą laiko prioritetu. Mokymų lektorių dėstomas turinys, kitų užsienio šalių universitetų dalyvių pasidalintos gerosios praktikos praplėtė supratimą, kas yra svarbu, siekiant užtikrinti gerąją studentų patirtį, kokios priemonės ir būdai veikia arba neveikia, siekiant labiau įtraukti studentus. Taip pat kokie yra pagrindiniai iššūkiai ir kaip juos galima išspręsti, kaip matuojama geroji studentų patirtis, kur bus nukreipiamos pastangos siekiant jas įgyvendinti artimiausioje ateityje.  


Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros vyriausioji referentė Neringa Baranauskaitė, pasinaudojusi Profesinio tobulėjimo fondo suteikiamomis mokymosi finansavimo galimybėmis, baigė „Sertifikuotus ASIST (savižudybių intervencijos įgūdžių) mokymus“. Pasak jos, „mokymai buvo labai naudingi, nes atsidūrus situacijoje, kai tenka kontaktuoti su potencialiai apie savižudybę galvojančiu asmeniu, žinosiu, kokių veiksmų turėčiau imtis“, o tokių situacijų gali pasitaikyti tiek darbo, tiek asmeninėje aplinkoje.


Bioekonomikos plėtros fakulteto vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Irma Ražanskė baigė mokymus „Standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimai“. Jos teigimu, dalyvaujant šiuose mokymuose ji įgijo naujos patirties susijusios su vidaus audito dokumentacija, procesais ir analize, neatitikčių valdymo būdais laboratorijoje remiantis tarptautinių standartų reikalavimais. „Mokymų metu įgytos žinios šiuo metu yra naudingos ruošiantis VDU ŽŪA Genetikos laboratorijos akreditacijos procesui. Pasiruošimas akreditacijai apima labai daug skirtingų procesų, tad labai svarbu žinoti tarptautinių standartų reikalavimus. Tokie mokymai galėtų būti naudingi kolegoms, kurie taip pat artimiausiu metu planuoja pradėti laboratorijų akreditacijos procesą.“

 

Profesinio tobulėjimo fondo paraiškų atranka

 

Skelbiama VDU Profesinio tobulėjimo fondo paraiškų atranka vyks iki vasario 5 d. Paraiškos priimamos kiekvieną mėnesį jas pateikiant iki 5 mėnesio dienos. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo ir finansavimo sąlygas galite rasti čia. Taip pat paraiškos priimamoms ir anglų kalba, jas galite rasti čia.

 

Dėl paraiškų pildymo kviečiame konsultuotis su VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro komanda: mokymų organizatore Gabriele Viduolyte, el. paštu gabriele.viduolyte@vdu.lt.