VDU darbuotojus kviečiame teikti paraiškas Profesinio tobulėjimo fondui

VDU

Vytauto Didžiojo universiteto Profesinių kompetencijų vystymo centras kiekvieną mėnesį Universiteto bendruomenei siūlo daugiau nei dešimt įvairių profesinio tobulėjimo renginių (mokymų, seminarų ir kt.). Siekiant atliepti kiekvieno VDU bendruomenės nario poreikius siekti profesionalumo savo srityje, Universitetas siūlo unikalią galimybę vystyti kompetencijas kitose užsienio ar Lietuvos institucijose, pasinaudojant VDU Profesinio tobulėjimo fondo teikiamomis galimybėmis.


Šis fondas – tai dar viena galimybė akademinių ir neakademinių darbuotojų profesiniam tobulėjimui, perimant gerąją praktiką, inovatyvias žinias iš išorinių partnerių siūlomų seminarų, mokymų, kursų. Artimiausia Profesinio tobulėjimo fondo paraiškų atranka vyks iki spalio 5 d.


VDU Ekonomikos ir Vadybos fakulteto docentė, Magistratūros studijų ir Podiplominių studijų centro vadovė dr. Asta Kyguolienė, pasinaudojusi Profesinio tobulėjimo fondo suteikiamomis mokymosi finansavimo galimybėmis, sutiko pasidalinti savo mintimis apie Briuselyje baigtus tarptautinius EFMD („The European Foundation for Management Development“) organizacijos mokymus „Student experience workshop“ („Studentų gerosios patirties dirbtuvės“). Įgyta profesiniame patirtimi su VDU neakademinės bendruomenės kolegomis ji pasidalins rugsėjo 21 d. 9–17 val. vyksiančiuose mokymuose „Aukštosios mokyklos klientų aptarnavimas ir inovatyvūs paslaugų teikimo procesai“. Norinčius dalyvauti mokymuose, maloniai kviečiame registruotis.


Šį pavasarį pasinaudojusi VDU Profesinio tobulėjimo fondo suteikiamomis galimybėmis, dalyvavote tarptautiniuose EFMD organizacijos mokymuose „Student experience workshop“. Kuo šie mokymai Jums buvo naudingi – kokias savo profesines kompetencijas ir žinias pagilinote jų metu?

 

Mokymus Briuselyje organizavo „EFMD Global“ – tarptautinė organizacija, vienijanti 30.000 akademinės visuomenės, verslo, valstybės tarnybos ir konsultacinių įmonių profesionalų iš 90 pasaulio šalių, siekiančių lyderystės švietime. Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir Vadybos fakultetas yra „EFMD Global“ narys. Mokymai buvo skirti padalinių, studijų programų vadovams, universitetų administracijos darbuotojams, besidomintiems bei norintiems užtikrinti studentų gerąsias patirtis – visame pasaulyje joms skiriamas vis didesnis dėmesys.

 

Pagrindinę vertę šiuose mokymuose suteikė dalijimasis įvairiomis patirtimis. Mokymuose dalyvavo net 18 universitetų atstovai iš 12 užsienio valstybių, kurie studentų gerosios patirties užtikrinimą laiko prioritetu. Mokymų lektorių dėstomas turinys, kitų užsienio šalių universitetų dalyvių pasidalintos gerosios praktikos praplėtė supratimą, kas yra svarbu, siekiant užtikrinti gerąją studentų patirtį, kokios priemonės ir būdai veikia arba neveikia, siekiant labiau įtraukti studentus. Taip pat kokie yra pagrindiniai iššūkiai ir kaip juos galima išspręsti, kaip matuojama geroji studentų patirtis, kur bus nukreipiamos pastangos siekiant jas įgyvendinti artimiausioje ateityje.


Teigiate, kad studentų pasitenkinimą studijomis lemia ne tik programos turinys ir jos kokybė, bet ir kitos priežastys – kokias dar įvardintumėte?

 

Mokymai patvirtino mano įsitikinimą, kad studentų gerosios patirties užtikrinimo klausimas universitete tampa kaip niekad svarbus. Studentai į universitetą atkeliauja ne tik įgyti žinių ir plėsti savo kompetencijų. Ypatingai svarbią vietą užima universiteto bendruomenė, t. y. kaip studentai jaučiasi joje, kiek įsitraukia į įvairias siūlomas veiklas ir pan. Taigi studentų gerąją patirtį universitete nulemia daugybė įvairių dalykų.

 

Todėl mes, kaip VDU bendruomenės atstovai, turime daug galimybių kurti gerąsias patirtis: nuo gerosios patirties užtikrinimo paskaitos metu iki mūsų universitete ir fakultetuose organizuojamų renginių, nuo įstojimo į universitetą ir dokumentų priėmimo iki kasdieninių studentų užklausų atsakymo, sprendžiant įvairias kylančias problemas. Taip pat – nuo geros studentų psichologinės savijautos užtikrinimo iki skirtingus poreikius turinčių studentų lūkesčių patenkinimo. Už studentų gerosios patirties užtikrinimą esame atsakingi visi VDU bendruomenės bariai, todėl galime siekti kurti gerąsias studentų patirtis tiek asmeniniame – dėstytojo, tiek bendruomeniniame, organizaciniame – mūsų universiteto ir fakultetų lygmenyje. Be to, svarbu įvertinti tai, kad gerosios studentų patirties užtikrinimas nėra įmanomas be pačių studentų įsitraukimo. Taigi studentų įsitraukimo didinimas šiandien, ypač popandeminiu laikotarpiu aktualus kaip niekad. Tačiau norėčiau pažymėti, kad studentų įsitraukimas neturėtų būti tapatinamas su jų paskaitų lankomumu.

 

Studento kelionės detalizavimas, jam įstojus į universitetą, yra vienas pirmųjų žingsnių nuo kurio norėtųsi ir būtų prasminga pradėti. O tuomet kiekviename šios kelionės etape galėtume rasti sprendimų, ką būtų galima pagerinti siekiant geresnės studentų patirties. Pavyzdžiui, VDU Ekonomikos ir Vadybos fakultete naujus magistrantūros studentus kiekvienais metais supažindiname su mūsų universiteto ir fakulteto tvarkomis, tačiau siekdami užtikrinti gerąsias studentų patirtis galima žvelgti dar plačiau – ne tik supažindinti su įvairiais naudojamais studijų įrankiais, platformomis ir studentams suteikiamomis papildomomis naudomis, bet ir padėti įsilieti į VDU bendruomenę, užmegzti ryšius, tokiu būdu nuo pirmųjų dienų universitete studentams kuriant gerąją patirtį bei patenkinant ar net nuspėjant įvairius studentų poreikius iš anksto.

 

Galbūt pasidalintumėte Jums įstrigusia įžvalga ar iš dėstytojų/kolegų pasidalintu patarimu iš šių mokymų?

 

Studentų gerosios patirties užtikrinimas – tai dar vienas papildomas nueitas žingsnis dėl studento, bylojantis apie proaktyvumą, ir galiausiai, apie rūpestį. Nors gali pasirodyti, kad studentų gerosios patirties užtikrinimas nėra naujas universiteto bendruomenės tikslas, tačiau šiandien jis kelia naujus iššūkius – kaip jo siekti integruotai bei sistemingai.

 

Profesinio tobulėjimo fondo paraiškų atranka

 

Skelbiama VDU Profesinio tobulėjimo fondo paraiškų atranka vyks iki iki spalio 5 d. Paraiškos priimamos kiekvieną mėnesį jas pateikiant iki 5 mėnesio dienos. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo ir finansavimo sąlygas galite rasti čia.


Dėl paraiškų pildymo kviečiame konsultuotis su VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro komanda: mokymų organizatore Gabriele Viduolyte, el. paštu gabriele.viduolyte@vdu.lt ir vadove dr. Aiste Ragauskaite, el. paštu aiste.ragauskaite@vdu.lt.