VDU renginyje „Bendradarbiavimo pusryčiai‘23“ – diskusija apie studentų kompetencijų poreikį šiuolaikinių pramonės iššūkių kontekste

VDU

Kovo 28 d. renginių ciklo „VDU Network‘23“ renginio „Bendradarbiavimo pusryčiai‘23“ metu Vytauto Didžiojo universitete, Akademijoje, vyko diskusija „Studentų kompetencijų poreikis pramonės iššūkių kontekste“ – subūrusi mokslo ir verslo atstovus. Mokslo ir verslo bendradarbiavimui skirtą diskusiją inicijavo VDU Profesinių kompetencijų vystymo centras, kartu su Studijų departamentu, Studentų reikalų departamentu, Mokslo ir inovacijų departamentu bei partneriais iš Kauno kolegijos. Renginio dalyviai pasidalino darbuotojų paieškos ir atrankos proceso organizavimu bei kasdieniais iššūkiais, gerąją studentų į(si)darbinimo patirtimi, aptarė aktualiausias bendradarbiavimo galimybes, kurios galėtų padėti studentams įgyti įvairiapusių žinių, praktinės patirties ir padėtų ugdyti patikimas ir paklausias profesines kompetencijas ateityje.


Kaip teigia VDU Studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė, siekiant užtikrinti kokybiškas studijas bei vystyti studentų kompetencijas, kurios atlieptų rinkos poreikius bendradarbiavimas tarp verslo ir mokslo yra būtinas. Pastarųjų metų įvykiai – pasaulinė COVID-19 pandemija, karas Ukrainoje ir kiti įvykiai išryškino atsparumo krizėms ir veikimo neapibrėžtomis sąlygomis kompetencijų svarbą. Tik stipraus emocinio intelekto, analitinio ir sisteminio mąstymo, gebėjimų veikti multidisciplininėse, neapibrėžtose situacijose bei gebėjimų greitai persiorientuoti turintys absolventai gali sėkmingai veikti nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje ir visuomenėje.


VDU Rektoriaus prof. dr. Juozo Augučio teigimu, šiandien universitetai susiduria su iššūkiais – tam tikrų paklausių specialistų, ypač mokytojų, stoka darbo rinkoje kelia įtampą, tačiau vienas iš pagrindinių aukštojo mokslo institucijų tikslų lieka nepakitęs – parengti studentus gyvenimui. Rektorius pabrėžė, kad „šiuolaikiniams studentams kaip būsimiems darbuotojams svarbu ugdyti(s) platų kompetencijų lauką – nuo analitinių, kritinio mąstymo iki skaitmeninių kompetencijų. Kadangi šiuolaikinis verslo sektorius yra labai inovatyvus ir tarpdisciplininis. Svarbu, kad į universitetus ateinantys studentai nuo pat pirmo kurso jaustų motyvaciją ir norą siekti savo tikslų, įgyti naujų žinių ir praktinių įgūdžių ne tik universitete, bet ir įsidarbinant ar atliekant praktiką.“Mokslo ir verslo atstovų diskusija „Studentų kompetencijų poreikis pramonės iššūkių kontekste“. VDU Rektorius prof. dr. Juozas Augutis (kairėje).


Diskusijoje dalyvavę mokslo ir verslo įmonių („Teltonika Networks“, „LTG Link“, „Agrokoncerno“, „Gi Group“, „Nando“, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos, Lietuvos energetikos instuto ir kt.) atstovai išskyrė kelis aktualiausius iššūkius – tai studentų įsidarbinimo ir praktikos galimybės, planuojant savo karjeros kelią dominančioje srityje, kokybiškų, šiandieninės darbo rinkos poreikius ir šiuolaikinių technologijų kaitą atliepiančių studijų programų parengimas. O taip pat – profesionalių, universalių, motyvuotų, drąsių, norinčių mokytis bei tobulėti visą gyvenimą studentų ir būsimų specialistų ugdymas, sukuriant sąlygas realioms praktikos, savanorystės ir įsidarbinimo galimybėms studijų proceso metu, kartu bendradarbiaujant aukštojo mokslo institucijoms ir būsimiems darbdaviams, valstybinėms ir verslo įmonėms. 


Pratęsdama diskusiją, kokios kompetencijos reikalingos šiuolaikiniams studentams ir būsimiems darbuotojams, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos vykdančioji direktorė Reda Stankevičienė pabrėžė didelę darbuotojų motyvaciją ir degančias akis.Neseniai taip pat diskutavome su mokslo ir verslo atstovais ir klausėme, kokios profesijos ir kompetencijos šiandien reikalingos pramonės versle (gamybai, statybai, logistikai ir kt.). Atsižvelgdama į išsakytas verslo įmonių vadovių nuomones, galiu pasakyti – pirmiausia susiduriame su dideliu kvalifikuotų pramonės darbininkų poreikiu. Svarbus konkretaus amato, funkcijų išmanymas ir atsakingas, kokybiškas jų atlikimas. Tačiau šiandien dauguma jaunų žmonių nenori dirbti tokių gana nelengvų darbų. Todėl su mokslo atstovais nuolat diskutuojame, kad reikia jaunus žmones kviestis į savo įmones gyviems susitikimams, praktikai, kad jie pamatytų, jog ne visi darbai yra fiziškai sudėtingi ar nešvarūs. Pramonės rinka keičiasi – vyksta robotizacija, skaitmenizacija. Taip pat labai trūksta vidurinės grandies vadovų, todėl galime kalbėti apie vadovavimo, komandos darbo organizavimo, tikslų ir rezultatų įgyvendinimo gebėjimų ne tik asmeniniu, bet ir komandiniu lygmeniu.“


„Gi Group“ verslo plėtros vadovė Jolanta Mizeikytė pasidalino savo įmonės įdarbinimo patirtimi. Ji teigia, kad įdarbindama žmones visuomet atkreipia dėmesį ne tik į profesines kompentencijas, bet ir asmenines savybes, pvz. viena iš tokių – lankstumas. Taip pat labai svarbi savybė yra savarankiškumas – kad naujas darbuotojas gebėtų pats pasirūpinti arba susikurti sau reikiamus įrankius ir sistemas. Įmonės „Agrokoncerno“ įmonių grupės personalo direktorė Rasa Šakauskienė pasidalino gerąją VDU Žemės ūkio akademijos absolventų įdarbinimo patirtimi. Ji pasidžiaugė neseniai priimtu nauju darbuotoju, kuriam buvo pasiūlytos dvi darbo pozicijos – jo racionaliu savęs bei savo stipriųjų pusių ir gebėjimų į(si)vertinimu, pasirenkant tinkamiausias pareigas.Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos vykdančioji direktorė Reda Stankevičienė ir „Gi Group“ verslo plėtros vadovė Jolanta Mizeikytė


VDU Studijų departamento vadovė Mykolė Lukošienė kaip vieną vertingiausių būsimo darbuotojo kompetencijų išskyrė drąsą ir atvirumą naujovėms, ne vengiant jų, bet priešingai – ryžtingai veikiant ir ieškant problemos sprendimų įvairiose darbinėse situacijose. „Studijų departamentas visuomet yra atviras susitikimams ir konsultacijoms dėl konkrečių įmonių poreikių,  karjeros, praktikos galimybių ir būtinų kompetencijų šiandieniniam verslui. Studentų reikalų departamento direktorius Mantas Simanavičius pažymėjo, kad šiandieninis studentas labai keičiasi, keičiasi ir rinkos poreikiai. Dažnai studentai pradeda dirbti jau studijų laikotarpiu, įgydami praktinės darbo patirties. VDU Karjeros centras yra būtent ta vieta, kuri studentams teikia darbo, praktikos ar savanorystės pasiūlymus, o verslui gali padėti atsirinkti naujus komandos narius.  


Kauno kolegijos Karjeros centro vadovas dr. Mindaugas Samuolaitis akcentavo, kad įmonės, siekiančios pritraukti profesionalius būsimus specialistus, turi pradėti bendrauti su studentais jau nuo pirmo kurso – kviesdami atlikti praktiką, pristatydami savo įmones atvykus į universitetą, skaitydami paskaitas, pasikviesdami studentus vizitams į savo įmones ir supažindindami su darbo vietomis, nes darbščiausi, perspektyviausi ir labiausiai motyvuoti studentai įsidarbina dar studijuodami pirmuose kursuose, o ne pabaigę studijas. Todėl vėliau pritraukti reikiamus specialistus gali būti sunku.


Diskusijos pabaigoje VDU Rektorius profesorius dr. J. Augutis pabrėžė, kad tikisi glaudaus ir tikslingo aukštųjų mokyklų institucijų ir verslo atstovų bendradarbiavimo, įsitraukiant į studijų programų rengimo procesus, dalinantis savo patirtimi, kokių specialistų ir kokių įgūdžių šiandien labiausiai reikia darbo rinkai, taip pat suteikiant studentams galimybes įgyti plačių kompetencijų ir susipažinti su būsimomis darbo vietomis per praktikos, savanorystės ar įdarbinimo pasiūlymus.


VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro vadovė dr. Aistė Ragauskaitė padėkojo visiems diskusijos svečiams už dalyvavimą. „Kuo dažniau mokslo ir verslo atstovai galėtų susitikti tokiose bendradarbiavimui skirtose diskusijose ir bendradarbystės erdvėse, tuo aiškesnę ir kokybiškesnę studijų programų rengimo ir organizavimo procesų kryptį galėtume parengti ir įgyvendinti. Todėl visų labai laukiame kitame bendradarbiavimo renginyje – „VDU Network’23“, kuris vyks birželio mėnesį“, „Renginio „VDU Network’23“ svečius kviesime dalyvauti diskusijose, idėjų ir galimybių mainuose, skatindami mąstyti inovatyviai ir veikti proaktyviai. Taip pat kaip mokymosi visą gyvenimą atstovė noriu pasidžiaugti diskusijos metu išgirsta labai svarbia mintimi – kad mokytis mes turime nuolatos. Iš tiesų, šiandieniniai studentai ir studijų absolventai, norėdami tinkamai įsitvirtinti darbo rinkoje ir sukurti sėkmingą karjerą, turės ir toliau mokytis darbo vietoje, ugdyti daugialypį savo kompetencijų ir patirčių lauką. Džiaugiuosi, kad šiuolaikinis universitetas šiandien visiems norintiems atveria plačias galimybes tiek kompetencijų pripažinime, tiek suteikdamas mokymosi visą gyvenimą paslaugas.

 

Nuotraukos VDU, Jono Petronio.