Kvietimas vykti į stažuotes

VDU

VDU Profesinių kompetencijų vystymo centras dalinasi informacija, jog VDU dėstytojai iki 2022 m. spalio 31 d. yra kviečiami vykti stažuotis į užsienio universitetus ar tyrimų institutus ES šalyse. Stažuotės finansuojamos iš projekto „Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste“, Nr. 09.3.1-esfa-v-738-02-000, lėšų. Pagrindinis reikalavimas yra tai, jog stažuotės tikslas bent iš dalies turėtų atitikti projekto veiklos aprašymą: didaktikos, tyrimų ir vadybinių gebėjimų plėtojimas. Finansavimas skirtas tik pedagogine veikla užsiimantiems VDU darbuotojams – dėstytojams. Stažuotės vietų ieškomasi individualiai Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Profesinių kompetencijų vystymo centrą el. paštu: mokymosi.akademija@vdu.lt.


Stažuotei KELIAMI REIKALAVIMAI:     

1.    Finansavimas skirtas tik pedagogine veikla užsiimantiems VDU darbuotojams – dėstytojams.

2.    Svarbu, kad komandiruotės tikslas atitiktų projekto veiklos aprašymą: didaktikos, tyrimų ir vadybinių gebėjimų plėtojimas.

3.    Stažuočių metu, greta kitų veiklų, dėstytojai turėtų dalyvauti šiuose 8 ak. val. mokymuose: studentų įtraukimo skatinimas, besimokančiųjų pasiekimų į(si)vertinimo metodai dėstytojo veiklos (įsi)vertinimo būdai ir jų efektyvumas. Dėl mokymų formato ir įgyvendinamo dėstytojas tariasi su priimančiąja institucija savo nuožiūra.

4.    Stažuotės vietų dėstytojai ieškosi individualiai.

5.    Stažuotės trukmė – 5 dienos.

6.    Stažuotės išlaidos turi būti patirtos iki 2022-10-31.

7.    Sugrįžus pateikti: pažymą apie išlaidų apskaičiavimą, komandiruotės pažymėjimą, kelionės ataskaitą, kelionės pagrindimo dokumentą (confirmation letter). Visos stažuotės grįžimo dokumentų formos pateikiamos.

8.    FINANSAVIMO DYDIS apskaičiuojamas pagal trumpalaikiu išvykų pažymą kiekvienu individualiu atveju priklausomai nuo to į kokią šalį yra vykstama (padedame apskaičiuoti).


Kontaktai klausimams

Deimantė Chomičiūtė-Obolevičienė

Tel.: (8 37) 75 10 45, vidinis 3703, +370 699 79996

El. paštas mokymosi.akademija@vdu.lt