Įvyko mokymai „Mažumų samprata, teisės, problematika: įvairovė ir įtrauktis”

VDU

Lapkričio 30 d. įvyko mokymai „Mažumų samprata, teisės, problematika: įvairovė ir įtrauktis”, kuriuos vedė VDU Lygių galimybių koordinatorė Laura Lapinskė. Šio seminaro-mokymų lektorė visus(-as) universiteto darbuotojus(-as) pakvietė kartu diskutuoti apie mažumų teises ir problematiką, pristatė teorines įžvalgas ir pasidalino praktiniais pavyzdžiais, kaip užtikrinti pilnavertį įvairių mažumų grupių dalyvavimą bendruomenės gyvenime, taip pat patarė kaip mažinti atskirtį ir užkirsti kelią diskriminacijai. Mokymuose buvo naudojami interaktyvūs įrankiai, įtraukiantys dalyvius(-es) į diskusijas ir grupines veiklas. Dalyviai dalinosi gerosiomis praktikomis, visi kartu įvardino ir atpažino kliūtis įtraukčiai užtikrinti.