Įvyko mokymai „Duomenų apsauga moksliniuose tyrimuose“

VDU

Siekdami sudaryti sąlygas tobulinti įvairiapusiškas profesines kompetencijas, lapkričio 28 d. įgyvendinome mokymus susijusius su duomenų apsauga moksliniuose tyrimuose. Mokymus vedė VDU doktorantė, teisininkė, duomenų apsaugos kontrolierė Dovilė Stankevičiūtė. Tai ne pirmas jos seminaras VDU darbuotojams. Šių metų pradžioje ji pristatė esminius duomenų apsaugos principus, kuriuos reglamentuoja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), o šį kartą ji supažindino akademinę bendruomenę su bendraisiais asmens duomenų apsaugos principais ir reikalavimais, analizuojant, kaip šie reikalavimai turi būti taikomi atliekant ir organizuojant mokslinius tyrimus.Mokslinio tyrimo duomenų valdymui parengta akademinės etikos skatinimo priemonė