VDU darbuotojus kviečia teikti paraiškas Profesinio tobulėjimo fondui

VDU

Vytauto Didžiojo universiteto Profesinių kompetencijų vystymo centras kartu su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais šiemet pasiūlė daugiau kaip 90 profesinio tobulėjimo renginių (mokymų, seminarų ir kt.) Universiteto akademiniams ir neakademiniams darbuotojams bei kitų aukštųjų mokyklų darbuotojams bei visuomenei. Siekiant atliepti kiekvieno Universiteto bendruomenės nario poreikius siekti profesionalumo savo srityje, Universitetas siūlo unikalią galimybę vystyti kompetencijas kitose užsienio ar Lietuvos institucijose, pasinaudojant VDU Profesinio tobulėjimo fondo galimybėmis.


VDU Profesinio tobulėjimo fondas yra dar viena galimybė profesiniam tobulėjimui, perimti gerąją praktiką, inovatyvias žinias iš išorinių partnerių siūlomų seminarų, mokymų, kursų. Pasak, studijų prorektorės dr. Simonos Pilkienės: „Visuomet norime įsiklausyti į kiekvieno bendruomenės nario poreikius ir juos atliepti. Nes tik savimi pasitikintis, nuolat tobulinantis žinias ir kompetencijas savo srities ekspertas gali jaustis užtikrintai savo profesinėje veikloje ir savo patirtimi jau dalintis su studentais, kolegomis. Universitete tikrai pasiūlėme labai platų spektrą veiklų ir renginių šiais metais, jau parengtas ir vykdomas planas su keliomis dešimtimis seminarų, mokymų ir kitų veiklų 2022-2023 akademiniams mokslo metams. Tačiau VDU Profesinio tobulėjimo fondo galimybės užtikrins visapusiškas galimybes kiekvienam Universiteto darbuotojui, todėl kviečiame darbuotojus pasinaudoti šia galimybe“.


Skelbiama paraiškų atranka vyks iki vasario 5 d. Nuo 2023 metų paraiškos priimamos kiekvieną mėnesį jas pateikiant iki 5 mėnesio dienos.


Pagrindinės konkurso sąlygos:

  • Paraiškos priimamos seminarams, mokymams ar kursams.
  • Paraiškas gali teikti VDU akademiniai ir neakademiniai darbuotojai.
  • Pareiškėjas turi galimybę gauti iki 500 eurų per akademinius metus seminarams, mokymams ar kursams finansuoti.
  • Pareiškėjas įsipareigoja po Profesinio tobulėjimo fondo finansuotų mokymų pasidalinti gerąją patirtimi su VDU bendruomene.
  • Pareiškėjas turi užpildyti Profesinio tobulėjimo fondo finansavimui teikiamą mokymų poreikio paraišką.
  • Paraiškas vertina iš akademinių ir neakademinių darbuotojų sudaryta komisija, pagal numatytus ir patvirtinus vertinimo kriterijus.
  • VDU Profesinių kompetencijų vystymo fondas bei komisija užtikrina gaunamų paraiškų konfidencialumą. Kviečiame susipažinti su fondo nuostatais.
  • VDU Akademinių ir neakademinių darbuotojų profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas
  • 2022 m. paraiškos priimamos iki gruodžio 30 d., teikiamos elektroniniu paštu mokymosi.akademija@vdu.lt.
  • Dėl paraiškų pildymo kviečiame konsultuotis su VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro komanda: mokymų organizatore Raimonda Zinkevičiene, el. paštu raimonda.zinkeviciene@vdu.lt. tel. nr. +370 614 38071, vadove dr. Aiste Ragauskaite, el. paštu aiste.ragauskaite@vdu.lt, tel. nr. +370 622 37904.