VDU bendruomenė kviečiama 2022 metus pradėti profesinio tobulėjimo veiklose

VDU

2022 m. sausio mėnuo jau tradiciškai tampa akademinės ir neakademinės bendruomenės tobulėjimo mėnesiu. Profesinių kompetencijų vystymo centras kartu su VDU Inovatyvių studijų institutu bei VDU Užsienio kalbų institutu, siekdami atliepti VDU bendruomenės nuomonės tyrimuose išsakytus mokymosi poreikius siūlo net 35 profesinio tobulėjimo galimybes. Ir tai tik 2022 m. pradžia, visus metus bus siekiama užtikrinti sistemingas ir nuoseklias profesinio tobulėjimo veiklas.


Praėjusiais metais, ženkliai išaugo VDU bendruomenės poreikis profesinio tobulėjimo veikloms, išryškėjo ne tik akademinės bendruomenės didesnis įsitraukimas, bet taip pat neakademinės bendruomenės aktyvumas. 2021 metais organizuotose profesinio tobulėjimo veiklose dalyvavo beveik 1000 darbuotojų, tai yra daugiau nei 50 proc. visos bendruomenės. Aktualiausios profesinio tobulėjimo veiklos buvo susijusios su inovatyvių metodų taikymu studijų procese, nuotolinio darbo įgūdžių tobulinimu bei daugiausiai dėmesio sulaukusios Didžiosios Britanijos ekspertų (Advance HE) organizuotos veiklos didaktikos ir vadybinių gebėjimų plėtojimo metodų tema.


„Vytauto Didžiojo universitetui įsijungus į Europos universitetų aljansą „Transform4Europe“, iškilo dar didesnis poreikis į Universiteto darbuotojų profesinio tobulėjimo sritį investuoti dar daugiau laiko ir energijos, nes tai kiekvienos organizacijos prioritetinė sritis“ – pažymi studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė. Ši bendrystė įpareigoja naudotis geriausiomis užsienio partnerių praktikomis, metodais ir kitomis šio tinklo teikiamomis galimybėmis. Aljanso partnerių patirtis profesiniam tobulėjimui iškelia dar aukštesnius tikslus, kuriais siekiama akademinės ir neakademinės bendruomenės profesinio tobulėjimo kultūros formavimo remiantis tarptautine praktika. „Todėl siekiant sinergizuoti Universitete vykdomas veiklas bei užtikrinti vykdytų bei planuojamų vykdyti kokybę buvo įkurtas Profesinių kompetencijų vystymo centras, kurio pagrindinė misija – burti visą bendruomenę profesinio tobulėjimo veikloms, dalintis patirtimi, siekiant atliepti kiekvieno Universiteto darbuotojo poreikius“ – teigia studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė.


Sausio mėnesio Profesinio tobulėjimo programoje Profesinių kompetencijų vystymo centras siūlo veiklas bendrųjų, profesinių ir specialiųjų kompetencijų vystymui. Lektoriai dalinsis žiniomis kaip sukurti vizualų paskaitų turinį, kokias programas galime naudoti vizualiems sprendimams rengti, bus galimybė tobulinti viešojo kalbėjimo meną bei atskleisti kūrybinį mąstymą. Nemažai dėmesio bus skiriama aktyviems mokymosi metodams bei inovatyvių metodų studijų procese taikymo patirtims. Skaitmeninės kompetencijos bus tobulinamos su VDU Inovatyvių studijų instituto komandos parengtomis programomis, kurios padės atnaujinti žinias darbui Moodle aplinkoje, atkreips dėmesį į vertinimo strategijas bei studijų dalyko parengimą naujam semestrui. Kaip visuomet daug dėmesio skiriama užsienio kalboms. VDU Užsienio kalbų instituto komanda siekia puoselėti bendruomenės daugiakalbį ir daugiakultūrį identitetą ir suteikti galimybę plėtoti kalbines kompetencijas. Tad sausio mėnesį be tradicinių anglų kalbos mokymų visi norintys turės galimybę patobulinti rusų kalbos įgūdžius ir susipažinti su danų, ispanų ir japonų kalbomis, išmokti pagrindinių frazių, sužinoti apie kultūrinius šių šalių ypatumus. Profesinio tobulėjimo veiklos vyks tiek kontaktiniu būdu tiek nuotoliniu. „Siekiame atliepti visų bendruomenės narių poreikius ir lūkesčius, todėl šiemet pasiūlėme itin platų spektrą profesinių veiklų, tikėdamasi visų Universiteto darbuotojų įsitraukimo“ – teigia Profesinių kompetencijų vystymo centro vadovė dr. Aistė Ragauskaitė.


Kaip teigia VDU studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė: „Siekiame ne tik pasiūlyti sistemingą profesinį tobulėjimą, tačiau tuo pačiu atliepti poreikius bei sustiprinti jau turimas VDU bendruomenės kompetencijas. Sausis bus tik dar viena pradžia profesiniam tobulėjimui, o metų eigoje kviesime dalyvauti „Transform4Europe“ kartu su partneriais paruoštuose mokymuose net 20 skirtingų temų akademinei ir neakademinei bendruomenei, taip pat gilinti žinias stiprinant didaktines, skaitmenines, asmenines ir kitas kompetencijas“.


PROFESINIS TOBULĖJIMAS VDU DARBUOTOJAMS.pdf

VDU UKI kalbų kursų aprašymai.pdf