Metinis profesinio tobulėjimo planas 2022-2023 m.m.

VDU

Kviečiame:


  • Įsitraukti. Kiekvienas akademinis ir neakademinis padalinys, darbuotojas gal teikti pasiūlymus mokymų poreikiui. Susitikime ir aptarkime.
  • Bendradarbiauti. Galimybė dalintis sukaupta patirtimi vedant seminarus, mokymus, kursus VDU bendruomenei, verslui ar visuomenei.
  • Dalyvauti. Aktyviai įsitraukti į siūlomus mokymus, mokytis savarankiškai bei aktyviai augti profesiniame kelyje.


Kviečiame susipažinti su "Metiniu profesinio tobulėjimo planu 2022-2023 m.m."Šis planas yra nuolat atnaujinamas.