Profesinis tobulėjimas VDU darbuotojams vasario mėn.

VDU

Sausio mėnesį akademiniai ir neakademiniai darbuotojai turėjo galimybę rinktis 30 įvairių tematikų seminarų. Daugiausiai susidomėjimo susilaukė užsienio kalbų mokymai, įvairių įrankių skirtų studijos mokymai bei temos susijusios su duomenų bazėmis, moksliniais tyrimais. VDU Profesinių kompetencijų vystymo centras vasario mėnesį skyrė temoms, kurios skatina ir permąstyti, pažinti ir įvertinti žinojimą iš naujo. VDU bendruomenę kviečiame dalyvauti trijuose seminaruose.

 

Vasario 22 d. 15 val. „Moksliniai tyrimo duomenys: duomenų tipai, duomenų valdymas, duomenų valdymo planai“, lekt. Kristina Klimčiauskaitė-Zykienė. Paskutiniu metu vis daugiau kalbama apie mokslo duomenis, kurie yra bet kokia mokslinių tyrimų metu ar prieš juos sukaupta informacija, gauti įvairūs rezultatai. Dažnai pamirštama,   kad   moksliniai duomenys vertingi ištekliai, kuriems sukaupti užtrunka nemažai laiko bei lėšų. Todėl labai svarbus tinkamas mokslinių duomenų valdymas, padedantis apsaugoti    juos    nuo    praradimų, sugadinimo, leidžiantis rasti ir gauti duomenis, kai jų prireikia, perpanaudoti kituose moksliniuose tyrimuose.

Pristatymo metu susipažinsime su duomenų talpyklomis, institucine talpykla VDU CRIS, kurioje rekomenduojama saugoti Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų duomenis, taip pat su elektroniniu įrankiu   DMPonline,   palengvinančiu duomenų valdymo plano sukūrimą.

 

Vasario 23 d. 15 val. „Visuomenės švietimas apie kurčiuosius“, lekt. Kęstutis Vaišnora. Aktyvėjant kurčiųjų bendruomenei, vis daugiau kurčiųjų   dalyvauja   visuomeniniame   gyvenime, tampa matomais, tačiau girdintys visuomenės nariai vis dar nežino, kaip bendrauti su kurčiuoju asmeniu, dažnai turi klausimų apie kurtumą, vartoja nuo senų laikų išlikusią sąvoką „kurčnebylys“. Nuo 2010 metų pradėti mokymai buvo ypač sėkmingi ir populiarūs, dėl to daugelyje įstaigų mokymai buvo vedami pakartotinai. Nuo 2013 m. iki 2021 m. šioje veikloje dalyvavo per 6000 asmenų visoje Lietuvoje. Mokymų metu: supažindinsime su lietuvių gestų kalba ir kurčiųjų kultūra; sužinosite, kaip galima bendrauti su kurčiuoju nemokant lietuvių gestų kalbos; pasimokinsime tam tikrų lietuvių gestų kalbos sąvokų ir atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

 

Vasario 24 d. 14.30 val. „Lyčių lygybė aukštajame moksle: kaip tai galime pasiekti?“, lekt. prof. dr. Natalija Mažeikienė, lekt. Laura Lapinskė. Seminaro metu bus diskutuojama apie institucinę lyčių lygybės politiką ir praktiką aukštajame moksle ir moksliniuose tyrimuose. Bus pristatytas VDU Lyčių lygybės planas kaip institucinės lyčių lygybės politikos pavyzdys, kai aprėpiamos įvairios sritys – valdymas, komunikacija, organizacinė kultūra, darbo sąlygos ir darbo organizavimas, moksliniai tyrimai ir studijos. Seminare bus taikomi interaktyvūs diskusijos įrankiai.

Seminaras skirtas:

(1) plačiosios akademinės bendruomenės atstovams(-ėms), dėstytojams(-oms), studentams(-ėms), mokslininkams(-ėms), administracijos darbuotojams(-oms), besidomintiems(-čioms) įtraukios darbo aplinkos universitetuose kūrimu;

(2) mokslininkams(-ėms) ir mokslo vadybininkams(-ėms), rengiantiems(-čioms) paraiškas ES mokslo programoms ir siekiantiems(-čioms) sužinoti daugiau apie lyčių lygybės politiką moksliniuose tyrimuose.