HAKATONAI – būdas ištraukti inovacijas į dienos šviesą

VDU

Hakatonas (angl. hackathon) – aiškios trukmės renginys, kurio metu kiekvienas dalyvis išeina su sukurtu rezultatu. Hakatono ištakos matomos informacinių technologijų srityje, kuomet programuotojai susirinkdavo limituotam laikui ieškoti sprendimų ir juos suprogramuoti. Tačiau ieškant vis naujų, įtraukių inovacijų generavimo būdų nuo tradicinių kūrybinių dirbtuvių pereita prie hakatonų ne tik informacinių technologijų srityje. Šio tipo veiklai būdingas sisteminis procesas, aiškūs laiko limitai, inspiracijai naudojamos inovatyvios veiklos bei įvairūs idėjų, sprendimų generavimo metodai. Todėl galima teigi, kad kiekvienas hakatonas tampa unikaliu reiškiniu, nes itin daug lemia patys hakatono kūrėjai.


VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro (toliau – VDU PKVC) komanda pirmąjį hakatoną organizavo inovacijomis grįstoje Transform4Europe konferencijoje. Kadangi konferencija buvo nukreiptą į inovatyvius metodus edukologijoje, vienas iš hakatono tikslų – atrasti inovatyvius metodus, kurie skatintų įtraukųjį mokymą. VDU PKVC komanda, siekdama metodiškai padėti dalyviams pereiti visus etapus nuo problemos pažinimo iki idėjos generavimo, atidžiai parinko įvairius kūrybiškumą ir proaktyvumą skatinančius metodus. Kaip teigia VDU PKVC vadovė dr. Aistė Ragauskaitė: „Hakatonas, turi aiškią veiklų eigą ir tik nuo tikslingai sudėliotos programos kartais gali priklausyti sėkmingas rezultatas. Todėl pirmiausia buvo parengtos užduotys susijusios su giliu probleminio lauko pažinimu. Renginio metu buvo pakviesti įkvepiantys lektoriai, kurie dar labiau praplėtė dalyvių matymą bei atvėrė galimybes plačiau ieškoti sprendimų. Lektorė Vigilija Žiūraitė, kalbėjo apie inovatyvius, įtraukius, studentų aktyvią veiklą skatinančius metodus. Visų antra aiškus ir kūrybiškas sprendimų paieškos kelias vėl buvo sudėliotas pagal naujus komandos metodus. Šis hakatonas truko gana trumpai – 6 val., tad galime teigti, jog rezultatai tikrai įspūdingi, atsižvelgiant į tai, ką komandoms pavyko sukurti per tokį trumpą laiką. Pabaigoje hakatoną vainikavo idėjų pristatymai ir nugalėtojų išrinkimas. Kaip kokybiškai atlikti itin trumpą ir įtraukų pristatymą kvietėme pasidalinti patirtimi VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro vadovą, idėjų vertinimo komisijos narį Edviną Samį. Mūsų komanda labai rekomenduoja hakatonus organizuoti įvairiomis temomis tiek studentams, tiek aukštųjų mokyklų darbuotojas.“.


VDU PKVC mokymų išorei organizatorė Raimonda Zinkevičienė hakatono metu buvo atsakinga būtent už gilų problemos pažinimą ir kūrybišką idėjų paiešką. Kaip teigia viena iš programos kūrėjų: „Gana sudėtinga parinkti metodus, kurie paskatins dalyvius veikti aktyviai . Tačiau tiek laiko dirbant mokymų srityje, mes jau esame išbandę, įvertinę kas pasiteisina, todėl sudėlioti programą arba matant dalyvių poreikius pakeisti vieną metodą kitu yra gan nesudėtinga. Mano nuomone hakatonas yra „gyvas organizmas“, kuriam gali ruoštis detaliai, bet turi būti pasiruošęs, kad programa gali transformuotis bet kuriuo metu jau smarkiai įsibėgėjus hakatonui. Tad čia svarbiausia yra stebėti vykstančius procesus, girdėti dalyvius ir būtina reaguoti, kartais gal net pakeičiant užduotį ar apverčiant viską tiesiog „aukštyn kojomis“ tam, kad pavyktų prieiti prie ieškomo sprendimo“.


Hakatono programą interaktyviomis užduotimis papildė VDU PKVC vidinių mokymų organizatorė Jurgita Šerniutė,kuri skatino komandas susipažinti tarpusavyje bei įvaldyti naujus technologinius įrankius. Jurgita Šerniutė pabrėžia, kad: „Hakatono moderavimui itin svarbu yra komanda, kuri dirba kartu ir jaučia, ką kada ir kaip reikia daryti. Nors laikas labai trumpas, tiek kiekvienam etapui atlikti, tiek pateikti užduotį, vis tik tai sukelia papildomo adrenalino, kuris skatina veikti. Ateityje hakatonus planuojame kartoti, taip pat tobulinti patį renginio formatą.“


Pirmą kartą vyko „Transform4Europe inovatyvių metodų švietime kūrimo hakatonas“. Spalio 25-26 d. VDU PKVC komanda buvo pasiruošę įvairiais kūrybiškumo, proaktyvų mąstymą skatinančiais metodais padėti hakatono dalyviams sukurti inovatyvius ir proveržį skatinančius sprendimus darbui su studentais. Geriausias idėjas pasiūlė trys komandos: „Kaunas Monsters“, šios komandos nariai atvyko iš Sofijos universiteto - Bulgarijos, „Dreamers“ - iš Taivano ir Nigerijos profesorių ir studentų sudaryta komanda, „Underwater“ VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto komanda.


„Kaunas Monsters“ komanda pabrėžė iššūkius su kuriais susiduria studentai pirmaisiais bakalauro studijų metais. Tai yra socializacijos iššūkiai, neįgalių studentų įtraukimu, motyvacijos ir sistemingo mokymosi problemas, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su bendraamžiais poreikius. Komanda pasiūlė programėlę, kurioje studentai galės susirinkti į vieną vietą, bendrauti, mokytis ir spręsti kylančias problemas anonimiškai ir dalintis savo žiniomis. 


Kita Hakatone dalyvavusi komanda „Dreamers“ sprendė problemas susijusias su infrastruktūroje slypinčiais iššūkiais siekiant užtikrinti studentų verslumą. Ši komanda pabrėžė, kad būtent „mokymų programos yra tarsi sparnas, leidžiantis studentams skristi“. Komanda iššūkių sprendimui pasiūlė mokymų orientuotų į besimokantįjį kūrimo metodą, skatinantį studentų įsitraukimą ir dalyvavimą. 


VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto komanda „Underwater“ kvietė visus studijuoti nuotoliniame patirčių Universitete. Šiame Universitete svarbus nuoširdaus, ilgalaikio santykio kūrimas tarp aukštosios mokyklos ir studentų. Itin inovatyviu sprendimu sujungė nuotolines studijas su kontaktinėmis studijomis ir tikisi, kad studentai aktyviai įsitrauks studijuoti nauju būdu.


Tęsiant hakatonus, VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro kolegos iš VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro jau gruodį pakvies tiek akademinius tiek neakademinius darbuotojus, studentus į hakatoną, kurio tikslas bus spręsti klimato kaitą sukeliančias problemas.