Įvyko mokymai „Seksualinis priekabiavimas ir jo prevencija. Kaip atpažinti ir kaip elgtis“

VDU

Spalio 20 d. įvyko nuotoliniai mokymai tema „Seksualinis priekabiavimas ir jo prevencija. Kaip atpažinti ir kaip elgtis“. Mokymų metu VDU Lygių galimybių koordinatorė ir projekto SPEAR vykdytoja Laura Lapinskė supažindino universiteto bendruomenės narius (-es) su seksualinio priekabiavimo formomis bei VDU vykdoma seksualinio priekabiavimo prevencijos politika. Mokymų metu buvo pristatyti gyvenimiški pavyzdžiai, kuriuos kartu su dalyviais analizavo ir bandė atskirti seksualinį priekabiavimą nuo flirto. Mokymai vyko interaktyviu būdu, įtraukiant dalyvius (-es) į diskusijas, greitąsias apklausas, grupinį darbą. Taip pat buvo pristatytas VDU Seksualinio priekabiavimo ir smurto lyties pagrindu prevencijos aprašas bei instituciniai mechanizmai seksualinio priekabiavimo prevencijos įgyvendinimui.