Įvyko mokymai „Dokumentų rengimo taisyklės ir patarimai rengėjams”

VDU

Spalio 11 d. kontaktiniu būdu įvyko mokymai „Dokumentų rengimo taisyklės ir patarimai rengėjams”, kurie buvo skirti administratoriams, rengiantiems su studentų klausimais susijusius dokumentus – tarnybinius teikimus, įsakymus, potvarkius. Savo patirtimi ir patarimais dalijosi Vytauto Didžiojo universiteto Studijų departamento Studijų organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kotryna Žemelė, kuri ne vienerius metus dirba su dokumentais ir jų valdymo procesu, rengia ir tvirtina įvairaus pobūdžio dokumentus susijusius su studijų procesu. Lektorė supažindino su pagrindiniais dokumentų rengimo principais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintos „Dokumentų rengimo taisyklės", aptarė VDU rengiamus dokumentus, pateikė jų pavyzdžius bei apžvelgė dokumentų rengimo ir valdymo etiketą. Diskusijos metu buvo suteikta galimybė užduoti kylančius klausimus.