Įvyko mokymai „Nuotolinis mokymasis besimokančiojo akimis“

VDU

Spalio 6 d. įvyko mokymai „Nuotolinis mokymasis besimokančiojo akimis“, kuriuose buvo aptartos nuotolinio mokymosi ypatybes ir iššūkiai bei išbandyti veiksmingi mokymo(si) metodai. Mokymų dalyviai turėjo galimybę išbandyti nuotolinio bendradarbiavimo įrankį Miro ir diskutuoti apie tai, su kokiais iššūkiais susiduria nuotoliniu būdu dėstantys ir besimokantys asmenys.

 

Mokymus vedė patyręs dėstytojas Andrejus Račkovskis, turintis ilgą suaugusiųjų mokymo ir švietimo įstaigų konsultavimo patirtį užsienio kalbų dėstymo, mokytojų rengimo, tarpkultūrinės komunikacijos, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse. Andrejus yra organizavęs ir dalyvavęs įvairiuose mokymo renginiuose ir projektuose Lietuvoje, kitose Europos šalyse, Azijoje ir Vidurio Rytuose. Įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį Lietuvos edukologijos universitete, baigė vadybos studijas Open University (JK), turi Kembridžo universiteto egzaminų centro CELTA sertifikatą. Dirba Mokymo inovacijų skyriaus vadovu ir dėsto Vilniaus verslo kolegijoje bei bendradarbiauja kaip laisvai samdomas lektorius su Kembridžo universiteto leidykla (Cambridge University Press). Domisi švietimo vadyba, mokymo programų ir turinio kūrimu bei vertinimu, nuotoliniu ir mobiliuoju mokymu, tarpkultūrine komunikacija.

 

Mokymus įvykdė VDU Profesinių kompetencijų vystymo centras ir VšĮ Pažangos projektai