Įvyko mokymai „Studentų su negalia įtraukimas į studijų procesą: iššūkiai ir ką verta žinoti“

VDU

Rugsėjo 21 d. įvyko mokymai „Studentų su negalia įtraukimas į studijų procesą: iššūkiai ir ką verta žinoti“, kurių metu VDU negalios reikalų koordinatorė Miglė Janušauskaitė iš arčiau supažindino su VDU negalios politikos dokumentu „Įtraukių galimybių universitetas“ ir pristatė kaip ši politika veikia praktikoje. Mokymų metu taip pat pasikalbėta apie negalios įvairovę ir skirtingus šių studentų poreikius studijų procese. Lektorė pasidalino žiniomis apie resursus universitete ir už jo ribų bei tuo kur galima kreiptis pagalbos ar patarimo. Mokymuose buvo aptartos ir praktinės situacijos bei tai, kokių iššūkių kylą studentams ar kolegoms su negalia, kokių iššūkių kyla darbuotojams ir kitiems studentams, kurie stengiasi padėti negalią turintiems.

 

Vytauto Didžiojo universitetas puoselėja lygybės ir nediskriminavimo kultūrą ir siekia tinkamai pritaikyti studijų ir darbo sąlygas visiems bendruomenės nariams. Atvirumas, dialogas, dėmesys kiekvienam ir bendruomeniškumas yra VDU puoselėjamos vertybės. Nuo pat universiteto atkūrimo 1992 m., nuolat siekiama atsižvelgti į individualius poreikius, sudaryti vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims. VDU pirmoji iš Lietuvos aukštųjų mokyklų pradėjo rūpintis žmonių su negalia įtrauktimi į visuomenę per aukštąjį mokslą. VDU iki šiol garsėja kaip socialiai atsakingas universitetas, kuris šiandien vadovaujasi žmogaus teisėmis grįstu negalios modeliu ir įgyvendina „Įtraukių galimybių universiteto“ negalios politiką, kurios tikslas yra užtikrinti lygybės ir nediskriminavimo kultūrą universitete, tinkamai pritaikant studijų ir darbo sąlygas ir didinant studijų prieinamumą. Daugiau apie tai, kaip įgyvendinama ši politika, skaitykite čia