Anglų kalbos mokymai VDU darbuotojams

VDU

Universitetas, siekdamas paskatinti darbuotojų profesinį tobulėjimą bei padidinti galimybes kelti užsienio kalbų kompetenciją, kviečia darbuotojus mokytis anglų kalbos tik darbuotojams skirtose grupėse. Pavasario semestro mokymai susilaukė didelio susidomėjimo, tačiau daug norinčių negalėjo dalyvauti dėl riboto dalyvių skaičiaus. Norime atkreipti dėmesį, kad ir šį kartą grupių dydžiai riboti, tad mokytis turės galimybę pirmiau užsiregistravę.


Atranka

  • Darbuotojai, dalyvavę ir sėkmingai išlaikę galutinį atsiskaitymą pavasario semestro kursuose, gali registruotis į aukštesnį kalbos lygį be anglų kalbos nustatymo testo.
  • Darbuotojai, turintys įrodančius dokumentus apie anglų kalbos lygio įgijimą kitose institucijose (per paskutinius 2 metus), gali pasirinkti norimą mokytis anglų kalbos lygį be anglų kalbos nustatymo testo.
  • Siekiant sudaryti mokymuisi palankias sąlygas, darbuotojai, nedalyvavę universiteto organizuojamose mokymuose bei nelankę panašių mokymų kitose institucijose, turės atlikti anglų kalbos lygio nustatymo testą nuotoliniu būdu nuo rugsėjo 16 d. 8:00 val. iki rugsėjo 19 d. 8:00 val. (nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems).

Svarbu

  • Kalbų kursai vyks visą rudens semestrą.
  • Lankymas privalomas (70 % užsiėmimų) bei būtinas savitikros užduočių atlikimas.
  • Atitinkamo anglų kalbos lygmens pažymėjimai bus išduodami lankiusiems užsiėmimus (70 % užsiėmimų), atlikusiems užduotis bei išlaikiusiems egzaminą kurso pabaigoje.
  • Grupėse mokysis tik VDU darbuotojai.
  • Mokymai planuojami nuotoliniu būdu.
  • Darbuotojai turi galimybę per 2 sav. atsisakyti mokymų, taip pat pakeisti lygį. Darbuotojai, nutraukę mokymus be pateisinamos priežasties, netenka teisės dalyvauti užsienio kalbų mokymuose pavasario semestre.

 

DĖMESIO: registracija bus atvira tol, kol užsiregistruos maksimalus grupės dalyvių skaičius su rezervu. Registracijos nuoroda atsiųsta visiems darbuotojams el. paštu. Vietų skaičius ribotas, todėl maloniai prašome įvertinti galimybes dalyvauti nuosekliai ir aktyviai.