Asmeninio gyvenimo ir darbo derinimas: ką gali padaryti universitetai?

VDU

Birželio 9 d. įvyko mokymai apie asmeninio gyvenimo ir darbo derinimą. Seminaro metu Lietuvos, Danijos ir Vokietijos universitetų, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertės aptarė asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo sampratą, pristatė gerąsias praktikas kaip organizacijos kuria palankias sąlygas bendruomenės nariams (-ėms) užtikrinant galimybes derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, sukuriant lankstaus darbo galimybes, skatinant asmeninį ir profesinį tobulėjimą. Šis procesas paremtas bendruomenės dialogu ir susitarimu, todėl be administracijos atstovų seminare dalyvavo ir akademinės bendruomenės nariai (-ės). Seminare buvo taikomi interaktyvūs diskusijos įrankiai.


Seminaro lektorės: