VDU bendruomenė aktyviai dalyvauja mokymuose

VDU

Bendras pasiektas mokymuose dalyvavusių akademinės ir neakademinės VDU bendruomenės narių per 2021 m. pavasario semestrą skaičius - netoli 1000 asmenų.


Pagrindinės 2021 m. mokymų temos:

 • MS Teams galimybės darbe
 • Apribojimų teorijos (TOC) taikymas darbo efektyvumui didinti: kaip naikinti „butelio kakliukus“ savo darbe?
 • Studijų programų komitetų veiklos tobulinimas (EVF Akademinės Tarybos pirmininkės veiklos gerosios patirtys)
 • Sąmoningas laiko valdymas. Kas ką valdo - Tu laiką ar laikas Tave?
 • Asmeninė komunikacija socialiniuose tinkluose: Facebook ir LinkedIN
 • Mokslo ir projektų rinkodara: reprezentacinės informacijos rengimas naudojant Canva programą
 • Efektyvaus intelektinės nuosavybės apsaugos būdo pasirinkimas
 • Efektyvus projektų valdymas
 • Aktyvaus mokymo(si) metodai ir studentų įtraukimas į studijas
 • Darbo-šeimos derinimas: kaip dažniau laimėti? Trijų dalių ciklas
 • Streso valdymas


Ankstesniuoju laikotarpiu vykdyti mokymai rodo akademinio personalo įsitraukimą ir žingeidumą pagilinti turimas žinias. 2017 m. daugiausiai dėmesio susilaukė Moodle mokymai bei pasiruošimas nuotoliniam mokymui, 2018 m. skaitmeninių kompetencijų mokymai bei įvadas į nuotolinius mokymus, 2019 m. įvadas į nuotolines studijas bei įrankiai skirti nuotolinėms studijoms, 2020 m. daugiausiai dėmesio susilaukė inovatyvių metodų taikymas, ši tema buvo aktualiausia ir 2021 m.