Pradedamas įgyvendinti projektas „Stiprinti tyrėjų karjeros patrauklumą įgyvendinant EMTE (VDU_ŽIS)“ Nr. 10-040-T-0002

VDU

Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) 2021-2027 metų strategijoje (toliau – Strategijoje) vienas svarbiausių tikslų yra kurti ir konsoliduoti mokslinių tyrimų institutus, siekiant mokslinių pajėgumų ir tyrimams skirtos infrastruktūros sutelktumo ir veiksmingesnio finansavimo mokslinei veiklai prioritetinėse kryptyse, sudaryti sąlygas mokslininkams kurti aukščiausio lygio mokslą, inovatyvias technologijas ir aukštą pridėtinę vertę turinčius produktus, sėkmingai dalyvauti nacionalinių ir tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo procesuose, užtikrinant Universiteto paramą projektų rengėjams, pritraukti aukščiausio lygio mokslininkus iš užsienio akademinių institucijų, inicijuoti pasaulyje aktualiausius tyrimus Universitete.


2019 m. susijungus trims universitetams (Aleksandro Stulginskio bei Lietuvos Edukologijos universitetams prisijungus prie VDU) padidėjusi Universiteto bendruomenė tapo plačiausios aprėpties universitetu pagal mokslo sritis Lietuvoje su išskirtiniu tarpdisciplininiu potencialu, tokiose mokslo tyrimų kryptyse kaip, bioekonomika, švietimo ir socialinės inovacijos, skaitmeninės transformacijos, dirbtinis intelektas, agroinovacijos ir kt. Mokslo veikla universitete pasižymi labai didele įvairove, tarpdiscipliniškumu, tarptautiškumu bei pritaikomumu. Atsinaujinusiame VDU buvo įsteigti penki mokslinių tyrimų institutai, kurie integravo iki šiol veikusius 48 mokslo klasterius, tai leido pagerinti mokslo rezultatus, tačiau taip pat ir iškėlė problemą, kaip tinkamai stebėti mokslininkų gyvenimo Universitete ciklą, užtikrinti visapusišką ir efektyvią karjeros stebėseną, kompetencijų bei kvalifikacijos kėlimo sistemą, atrasti, pritraukti, išlaikyti bei auginti talentus mokslo tyrimų srityje ir užtikrinti konkurencingas darbo sąlygas jauniesiems mokslininkams.


VDU Žmogiškųjų išteklių departamento vadovė Marija Karosaitė teigia, kad modernios organizacijos ne tik turi žmogiškųjų išteklių strategijas apibūdinančias kiekvieno darbuotojo veiklą, tačiau dar daugiau skiria dėmesio karjeros projektavimui: "Ypatingai svarbu akcentuoti, kad VDU nuolat skyrė labai daug dėmesio darbuotojų gerovei, kvalifikacijos tobulinimui įkurtas VDU Profesinių kompetencijų vystymo centras bei Profesinio tobulėjimo fondas, aktyviai veikia bendruomenės koordinatorė bei lygių galimybių specialistė, tačiau projektu bus siekiama visus veiksmus pateikti sistemiškai ir parodyti kiekvienam organizacijos nariui, jo galimybes ne tik dirbti, tobulėti, būti bendruomenės dalimi bet taip pat ir matyti aiškias karjeros perspektyvas.".


Projekto informacija:

Projekto pavadinimas - „Stiprinti tyrėjų karjeros patrauklumą įgyvendinant EMTE (VDU_ŽIS)“ Nr. 10-040-T-0002

Projekto tikslas – siekiant stiprinti tyrėjų karjeros patrauklumą, užtikrintų talentų pritraukimą bei išlaikymą, nuosekliai atlikti tyrėjų karjeros stebėseną, sukurti sąlygas efektyviam ir nuolatiniam įgūdžių bei kompetencijų ugdymui bei didinti pareigų patrauklumą, parengti žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją. 

Projekto pagrindinė veikla:

  1. Parengti žmogiškųjų išteklių strategiją atliepiant VDU mokslininkų, tyrėjų, laborantų karjeros poreikius

Projekto trukmė: 2023/08-2024/08

Projekto vertė: 58207,29 eurai

Projekto vadovas: Edvinas Samys edvinas@vdu.lt

Projekto komanda: VDU Žmogiškųjų išteklių departamento direktorė Marija Karosaitė, vyr. specialistė Greta Rosliakė, VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro vadovė dr. Aistė Ragauskaitė, VDU Studijų departamento vadovė Mykolė Lukošienė, VDU Mokslo ir inovacijų departamento vadovas dr. Darius Milčius, VDU studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė.

Ši veikla finansuojama 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės lėšomis.