Tarptautiniai ekspertai VDU skyrė aukštus įvertinimus

VDU

Gegužę Vytauto Didžiojo universitete vizitą surengė Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) tarptautinė ekspertų grupė, kuri įvertino VDU vykdomą veiklą. Visose kategorijose VDU buvo skirti aukšti įvertinimai, todėl universitetas buvo akredituotas maksimaliam septynerių metų laikotarpiui. Ekspertai pripažino, kad universitetas ne tik išsiskiria visoje Europoje savo siūlomų studijų lankstumu, bet ir pasižymi plačiomis tarptautinėmis veiklomis, aukšta mokslinių tyrimų ir infrastruktūros kokybe.


Ekspertai skyrė VDU įvertinimą „labai gerai“ valdymo, studijų ir mokslo (meno) bei įtakos regioninei ir nacionalinei plėtrai kategorijose, o vertinimą „gerai“ – kokybės užtikrinimo kategorijoje.


Pasak ekspertų grupės, vykdydamas susijungimą su Aleksandro Stulginskio ir Lietuvos edukologijos universitetais, VDU labai gerai išplėtojo efektyvius valdymo procesus, o universiteto strateginis planas deramai atspindi jo misiją ir remiasi stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (angl. SWOT) analize. Būdamas aktyvus Europos universitetų aljanso „Transform4Europe“ narys, VDU sėkmingai siekia pripažinimo kaip tarptautinio lygmens tyrimus vykdantis universitetas. Aiški valdymo struktūra universitetui leido efektyviai reaguoti į netikėtus įvykius, tokius kaip pandemija ir karas Ukrainoje. Ekspertai taip pat akcentavo, jog VDU turi efektyvią žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, kuri palaiko dalyvavimo kultūrą ir pirmenybę skiria bendruomenės gerovei, taip pat – nuolatiniams infrastruktūros atnaujinimams. Tarp paminėtų investicijų į modernią, aukščiausių standartų universiteto aplinką – VDU Sporto centras, biblioteka, Pedagogų rengimo centras ir kt.Kokybės užtikrinimo kategorijoje VDU sulaukė teigiamo įvertinimo už platų spektrą paslaugų, skirtų akademiniams ir neakademiniams darbuotojams bei studentams. Vertinimo išvadose rašoma, jog universitetas vykdo efektyvią politiką ir procedūras, skirtas kokybės užtikrinimui, remiantis nacionaliniais bei tarptautiniais rodikliais ir prioritetais. Taip pat išskiriamas VDU Akademinės etikos kodeksas, kuriame išdėstytos nuostatos, siejamos su akademiniu sąžiningumu, įtrauktimi, lygybe ir įvairove. Kitas gerųjų praktikų pavyzdys – VDU įkurtas Ukrainos centras, kuriame per metus apsilankė net 24 tūkst. ukrainiečių.


Studijų ir mokslo (meno) veiklai buvo skirtas labai geras įvertinimas – universitetas sėkmingai vykdo savo misiją siūlyti lanksčias, dinamiškas studijas, remiantis liberaliųjų menų tradicijomis ir leidžiant studentams individualiai derinti savo studijas, ko dėka jie tampa įvairiapusiškais, greitai prisitaikančiais absolventais. Šis individualumas ir lankstumas studijose yra labai sėkmingas ir išskiria VDU iš kitų institucijų ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, pabrėžia ekspertai. Išvadose taip pat nurodoma, jog VDU siūlo puikias tarptautines galimybes studentams, dėstytojams, mokslininkams ir darbuotojams, pavyzdžiui, kaip „Transform4Europe“ narys.


Atskiroje kategorijoje SKVC tarptautinė ekspertų grupė įvertino ir universiteto įtaką regioninei bei nacionalinei plėtrai. Čia taip pat VDU buvo skirtas vertinimas „labai gerai“, ypač atkreipiant dėmesį, jog vykdydamas studijas universitetas glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais socialiniais partneriais ir remiasi jų rekomendacijomis siūlydamas naujas veiklas bei tobulindamas studijų programas. Tarp tokių gerųjų praktikų pavyzdžių – VDU Ukrainos centro įkūrimas ir Nacionalinio žmogaus teisių forumo organizavimas. Pabrėžiama, jog VDU siūlo itin plačias galimybes mokymuisi visą gyvenimą, kurios tenkina įvairiausių besimokančiųjų poreikius.SKVC tarptautinė ekspertų grupė ne tik išsamiai įvertino universiteto veiklas, bet ir nurodė rekomendacijas, kaip VDU galėtų dar labiau jas patobulinti. Pavyzdžiui – patariama papildyti 2021–2027 m. veiklos strateginį planą atsižvelgiant į jau įvykdytas veiklas ir pasirinkti labiau koncentruotą formulavimą, sumažinant rodiklių, skirtų Universiteto strateginių tikslų vykdymui, kiekį. Taip pat siūloma ir toliau aktyviai skatinti darbuotojų dalyvavimą Profesinių kompetencijų vystymo centro siūlomose veiklose, analizuoti esminius rodiklius, tokius kaip mokslus metančių studentų skaičius, darbuotojų kaita ir kt.


Vytauto Didžiojo universiteto veiklos vertinimo grupei vadovavo prof. Philippe Dinkel. Vertinimo sekretorė: Brenda Eade. Grupės nariai: prof. dr. Daire Keogh, dr. Peter Wells, Renata Guobužaitė, Gaga Gvenetadze. SKVC vertinimo koordinatorė: Kamilė Radzevičiūtė.


Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) išorinis vertinimas privalo būti atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metus, o jo vertinimo rezultatai turi būti skelbiami viešai. Tai numatyta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (22 str. 5 d.).