VDU SMF Personalo ir organizacijų valdymo psichologijos studijos – siekiantiems asmeninio augimo ir pokyčių organizacijose

VDU

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultetas pristato neformaliojo suaugusiųjų švietimo studijų programą – „Personalo ir organizacijų valdymo psichologija“. Joje kviečiami studijuoti asmenys, turintys aukštąjį (universitetinį arba neuniversitetinį) išsilavinimą ir dirbantys (ar norintys dirbti) žmogiškųjų išteklių valdymo srityje. Taip pat išbandyti šios vienerius metus trunkančios studijų programos suteikiamas galimybes kviečiami organizacijų, padalinių vadovai, žmogiškųjų išteklių valdymo specialistai ir kiti darbuotojai, norintys įgyti organizacinės psichologijos žinių ir praktinių įgūdžių, bei siekiantys darbuotojų gerovės ir organizacijos efektyvumo nuolatinių pokyčių sąlygomis.

 

Su VDU neformaliojo suaugusiųjų švietimo studijų programos „Personalo ir organizacijų valdymo psichologija“ absolventėmis – Areta Žioge (42 m.) ir Greta Raižiene (31 m.) kalbamės apie šios programos išskirtinumus, kokie personalo ir organizacijos valdymo psichologijos gebėjimai ugdomi šių studijų metu, kokiose karjeros ir asmeninio gyvenimo srityse jos sugeba pritaikyti įgytas žinias, galiausiai – kokių pokyčių šios studijos atnešė į organizacijas, kuriose jos šiuo metu dirba.

 

Kokias studijas esate baigusios ir ką šiuo metu dirbate?

 

Areta: Esu įgijusi Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų Edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Daugiau kaip 5-erius metus dirbu UAB „Adampolis“ produktų ir paslaugų skyriaus vadove.

 

Greta: Esu baigusi teisės krypties magistro studijas, derinu darbą personalo valdymo srityje kartu su pagrindiniu darbu – marketingo skyriaus vadovės pozicija.

 

Baigėte VDU neformaliojo švietimo studijų programą „Personalo ir organizacijų valdymo psichologija“. Kas paskatino Jus pasirinkti šią programą?

 

Areta: Šių neformalių studijų pasirinkimas yra praktinis – siekiau per trumpą laiką įgyti koncentruotų ir kokybiškų žinių, kurias galėčiau pritaikyti savo darbinėje veikloje. VDU – man asocijuojasi su mokslo kokybe, todėl net nekilo abejonių renkantis mokymosi įstaigą. Vadovauju didesniam nei šimtui ambicingų žmonių kolektyvui. Taigi kasdienėje veikloje tenka nemažai bendrauti su kolegomis, klientais, partneriais randant abiems pusėms priimtinus susitarimus. VDU Socialinių mokslų fakulteto siūlomos „Personalo ir organizacijų valdymo psichologijos“ studijos pasirodė kaip tik tai, ko man šiandien reikėtų.

 

Studijuodama sutikau ne vieną kompetentingą dėstytoją, kurie parodė, kad svarbu turėti ne tik gerą intuiciją, bet ir sprendimų priėmimą grįsti naujausiomis teorinėmis žiniomis bei praktikomis – juk tai, kas veikė vakar, šiandien gali ir neveikti. Paskaitų metu dažnai pateikiami praktiniai problemų sprendimo atvejai tapo idealia erdve dalintis tarpusavio patirtimis su studiju kolegomis, diskutuoti su dėstytojais. O tai leido į savo darbą, priimamus sprendimus pažvelgti kitu kampu: apmąstyti savo pačios sprendimus, pojūčius ir elgesį, atrasti naujas galimybes, kur link būtų verta judėti pirmyn.

 

Greta: Žinoma, yra tekę dalyvauti įvairiuose kursuose ar mokymuose, iš kurių išsinešdavau nemažai žinių ir patirties, bet šį kartą mane domino gilesnės žinios personalo ir organizacijų valdymo srityje. Norėjosi patekti į grupę, kurios nariai patys yra motyvuoti, nebijo kalbėti, dalintis patirtimi, kelti klausimus, dalyvauti tęstiniame procese. Vertinu tai, kad iškilus vienai ar kitai problemai galėjome gauti teorinį jos sprendimo būdo pagrindimą iš dėstytojų ir praktinį – iš kolegų. Taip pat patiko lankstus studijų pobūdis – dalis paskaitų yra organizuojamos nuotoliniu būdu, o dalis – kontaktiniu.

 

Kaip manote, kokie žmonės renkasi šias studijas ir kokių sričių darbuotojams jos galėtų būti aktualios?

 

Areta: Šiose studijose sutikau labai įvairių sektorių ir sričių vadovų – tai unikali patirtis! Turėjau galimybę susipažinti su personalo ir organizacijų valdymo ypatumais valstybiniame sektoriuje, nevyriausybinėse organizacijose, verslo įmonėse. Nors kiekvienas sektorius turi savo ypatumus, bet tuo pačiu supratau, kiek daug dalykų mus sieja ir kiek vienas kitam galime duoti. Tai puikiai jaučia ir dėstytojai, sukurdami bendradarbiavimo atmosferą tarp skirtingų organizacijų ar įmonių vadovų.

 

Šių studijų išskirtinumas ir stiprybė – gebėjimas sujungti įvairių, skirtingų sričių vadovus ir perduoti kiekvienam reikalingiausias žinias. Veiklos sektorius, studijuojančių amžius čia netenka prasmės, nes visi susirinkę kasdien dirbame su žmonėmis ir turime tikslą atnaujinti žinias, pasidalinti gerosiomis praktikomis, išgirsti tendencijas. Todėl pagrindinis kriterijus renkantis šią programą turėtų būti noras dirbti su žmonėmis – siekis geriau juos suprasti, teisingai suderinti darbuotojų ir organizacijos lūkesčius bei galimybes, motyvuoti visus kartu siekti bendrų tikslų.

 

Greta: Ši programa tinkama visų sričių vadovams ir žmogiškųjų išteklių specialistams. Jos metu galima pagilinti savo žinias ir praplėsti profesines kompetencijas įvairiose temose: nuo bendravimo su kolegomis, darbuotojų motyvavimo iki darbų planavimo ir įvairių probleminių situacijų sprendimo. Organizacija yra gyvas mechanizmas – nesvarbu kokioje srityje bedirbtum, visur supa žmonės – klientai arba darbuotojai. Todėl mokėti sutarti, kalbėtis, priimti sprendimus siekiant organizacijai palankių rezultatų yra svarbus strateginis tikslas.

 

Ar galėtumėte išskirti bent vieną šių studijų modulį ir apibūdinti, kokias jo metu įgytas žinias ar įgūdžius šiandien pritaikote praktiškai, savo įmonėje ar organizacijoje, o gal net asmeniniuose santykiuose?

 

Areta: Džiugina, kad šioje studijų programoje apimamos ir analizuojamos visos organizacijos veiklos sritys, turinčios didelę reikšmę darbuotojų pojūčiams ir santykiui su organizacija, tad išskirti vieno dalyko negalėčiau. Prieš prasidedant vienam iš studijų modulių – „Darbuotojų gerovė ir sveikata“ turėjau įvairių išankstinių nuostatų, bet likau nustebinta, kiek daug veiksnių dažnai neįvertiname, kalbėdami apie mūsų sveikatą ir supančią aplinką, kaip maži veiksniai gali teigiamai ar neigiamai veikti mūsų psichinę būseną. Būtent šių paskaitų metu išgirstas žinias pradėjau taikyti ne tik savo darbinėje praktikoje, bet ir šeimoje.

 

Kito programos dalyko – „Organizacijų vystymas ir pokyčių valdymas“ dėstytojos paprastai ir patraukliai įtraukė į teorijų pasaulį bei atskleidė, kaip suderinus teorines žinias su intuicija, galima pasiekti puikių rezultatų, sulaukti mažiau siurprizų, sustiprinti tikėjimą savo sprendimais.

 

Galiausiai „Žmogiškųjų išteklių valdymo psichologijos“ modulį privalomai rekomenduočiau kiekvienam šiuolaikiniam vadovui! Jo metu nagrinėjamos šiuolaikinėms organizacijoms ypač aktualios temos. Pavyzdžiui, darbuotojų nuostatų ir lūkesčių valdymas, pageidaujamo ir nepageidaujamo darbuotojų elgesio apraiškos bei jų valdymo galimybės, įvairūs psichologiniai komandinio darbo ypatumai. Paskaitų metu dėstytojos taikytus simuliacinius elgesio modelius pasiūliau išbandyti ir savo komandai. Mano kolegoms patiko! Turėjome galimybę geriau suprasti vieni kitus, paanalizuoti, kodėl kartais elgiamės taip, o ne kitaip. Atradome bendrus vertybinio matymo taškus.

 

Greta: Labai patiko vienų paskaitų metu taikytas praktinis užsiėmimas su LEGO konstruktoriais. Vesdama skyriaus susirinkimą pabandžiau pritaikyti šį metodą, siekdama atspindėti kiekvieno darbuotojo nuotaiką – jis puikiai pasiteisino, todėl jį naudosime ir ateityje. 

 

Kaip manote, kokios galėtų būti 3–5 pagrindinės savybės, reikalingos šiuolaikiniams vadovams?

 

Areta: Šiuolaikinis vadovas pirmiausiai turi gebėti prisiimti atsakomybę už save ir savo komandą. Taip pat – būti atviras naujovėms, pokyčiams, kitokioms mintims ir idėjoms. Auginti šalia esančius ir nuolatos augti, tobulėti – būti lyderiu.

 

Greta: Strateginis mąstymas, lyderystė, mokėjimas girdėti kitus, lankstumas, iššūkių priėmimas, nuolatinis tobulėjimas – tiek asmeniniame, tiek profesiniame kelyje.

 

Kokie būtų Jūsų karjeros planai artimiausiems keliems metams?

 

Areta: Minčių ir idėjų turiu daugiau nei dvejiems metams į priekį. Žinau, kad dirbsiu su žmonėmis, tad studijų metu įgytos žinios tikrai pravers.

 

Greta: Kol kas siekiu įgyvendinti visus artimiausius suplanuotus tikslus, tačiau ateityje save norėčiau matyti kaip personalo valdymo srities profesionalę – būti tarpininke tarp organizacijos ir jos darbuotojų, užsiimti strateginiu organizacijos ir jos veiklų planavimu.


 

Registracija į VDU SMF neformaliojo švietimo studijų programą „Personalo ir organizacijų valdymo psichologija“.

 

Studijų trukmė: 2023 m. spalis – 2024 m. birželis. Studijos vyks penktadieniais–šeštadieniais, nuotoliniu-kontaktiniu būdu. Studijų kaina 2800 eurų. Daugiau informacijos apie programą ČIA arba el. paštu daiva.vilcinskiene@vdu.lt, tel. 8 37 327822. Pašnekovės Aretos Žiogės nuotrauka – iš asmeninio archyvo.