Įtraukių praktikų mokymai universiteto bendruomenei

VDU

Norintys prisidėti prie saugios, įtraukios ir palaikančios darbo, studijų ir mokslinių tyrimų aplinkos kūrimo akademinėje erdvėje, buvo kviečiami sudalyvauti įtraukių praktikų mokymuose, kuriuose akademinio personalo nariai (įvairių pakopų studentai, dėstytojai, tyrėjai ir administracijos darbuotojai) įgjo žinių, kaip kurti draugišką aplinką LGBTI+ akademinės bendruomenės nariams. Mokymai buvo skirti visai akademinei bendruomenei (dėstytojams, mokslo ir administracijos darbuotojams, taip pat bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studentams). Mokymus vedė prof. dr. Artūras Tereškinas, prof. dr. Milda Ališauskienė, dr. Gintarė Pocė.


Įtraukių praktikų mokymai - pagrindinis tarptautinio projekto „Universitetai įvairovės link“, įgyvendinamo Graikijoje, Lietuvoje ir Italijoje, rezultatas. Daugiau apie projektą, tikslus ir veiklas galite sužinoti čia.


Mokymų tikslai:

  1. Ugdyti akademinės bendruomenės gebėjimus atpažinti įvairias diskriminacijos formas dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, lyties charakteristikų.
  2. Pagilinti akademinės bendruomenės įgūdžius, reikalingus sprendžiant LGBTI+ klausimus akademinėje aplinkoje.
  3. Praplėsti akademinės bendruomenės žinias, kaip sukurti saugią, įtraukią ir palankią darbo, mokymo, mokslinių tyrimų ir studijų aplinką visiems LGBTI+ nariams.


Detalesnė informacija apie mokymus šioje nuorodoje.