„Transform4Europe“ aljanso galimybės VDU bendruomenei

VDU

Daugybę kasdien Vytauto Didžiojo universitete naujai užgimstančių ir vykdomų veiklų priklauso nuo VDU bendruomenės inovatorių, universiteto strateginių tarptautinių ir nacionalinių partnerių, bei pačios universiteto akademinės ir neakademinės bendruomenės įsitraukimo. Jau trečius metus išskirtines studijų, mokslo, darbo, profesinio tobulėjimo ir laisvalaikio galimybes VDU bendruomenei suteikia dalyvavimas tarptautinio „Transform4Europe“ aljanso veiklose. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorė bei „Transform4Europe“ aljanso institucinė koordinatorė prof. dr. Ineta Dabašinskienė dalinasi savo įžvalgomis apie šią tarptautinę švietimo iniciatyvą, į kurią yra susibūrę net dešimt užsienio šalių universitetų, aptardama jos suteikiamas galimybes ir naudas universitetų bendruomenėms.


Kaip kilo idėja skirtingiems Europos šalių universitetams susiburti į vieningą „Transform4Europe“ aljansą?

 

Kai prieš kelis metus Europos Komisija paskelbė, kad bus teikiamos paraiškos tarptautiniams universitetų aljansams kurti, dauguma universitetų pradėjo ieškoti galimybių burtis į tokias grupes, kurios ilgainiui galėtų įgyvendinti ES politikos atstovų iškeltus ambicingus, ilgalaikius aukštojo mokslo tikslus. Vienas iš pagrindinių tokio susibūrimo tikslų – Europos šalių universitetų siekis išlikti konkurencingiems globaliu mastu – Amerikos, Azijos regiono šalių atžvilgiu. Taip pat noras pabrėžti europinę aukštojo mokslo tapatybę, jos skirtybes, akcentuoti europietiškas vertybes per įvairias švietimo sektoriaus iniciatyvas.

 

Vytauto Didžiojo universitetas nebuvo išimtis – šiuo klausimu pradėjome diskutuoti ir bendradarbiauti su Vokietijos Saarlando universitetu, kol pamažu išgryninome „Transform4Europe“ projekto viziją ir planus, prie mūsų prisijungė kiti tarptautiniai partneriai. Taigi susibūrę į septynių Europos šalių universitetų aljansą, atstovaujantį skirtingus mūsų žemyno regionus, teikėme projektą Europos komisijai ir sulaukėme patvirtinimo, kad jis yra reikšmingas ir vertas įgyvendinimo.

Europos aukštojo mokslo erdvė yra labai plati ir įvairi – šiandien egzistuoja 44 tarptautiniai universitetų aljansai, kurie apima šiek tiek daugiau nei 5 procentus Europos šalių universitetų. Tačiau tikimasi, kad šis skaičius didės, kadangi Europos Komisijos siekiamybė – į panašius aljansus apjungti iki 10 procentų visų senojo žemyno universitetų.

 

Kaip „Transform4Europe“ aljansas vystėsi per šiuos trejus metus?

 

Šiuo metu jis yra prasiplėtęs iki dešimties universitetų, neseniai kaip asocijuotas partneris yra prisijungęs Ukrainos Mariupolio universitetas. Tikimės, kad artimiausioje ateityje jis taps pilnateisiu nariu. Svarbu pabrėžti, kad „Transform4Europe“ aljansas – tęstinė ir ilgalaikė iniciatyva. Šiuo metu baigiame pirmąjį projekto įgyvendinimo etapą, tačiau mūsų laukia antrasis ir trečiasis etapas, kurie truks dar apie šešerius metus.

 

Šiandieniniai universitetų aljansai transformuojasi taip, kad atneštų ilgalaikę naudą visoms juose dalyvaujančioms institucijoms. Pokyčiai arba revoliucija aukštojo mokslo institucijose paprastai nekyla per vieną naktį – jie įdiegiami palaipsniui. Labai džiaugiuosi, kad „Transform4Europe“ aljansas ir jo veiklos yra pripažintos vienu iš pagrindinių strateginių mūsų universiteto tikslų, ir kad mes kiekvieną dieną demonstruojame labai aiškią šios iniciatyvos įgyvendinimo dienotvarkę. Per šį, beveik trejų metų laikotarpį VDU bendruomenė yra intensyviai įsitraukusi į visas šios iniciatyvos veiklas, naudodamasi jos siūlomomis galimybėmis bei pati formuodama įvairias iniciatyvas. Kiekvienais metais sulaukiame daugybės teigiamų studentų, išvykstančių vizito į partnerių universitetus, atsiliepimų – jie su malonumu norėtų kartoti stažuotes.

 

Kokias pagrindines sritis apima „Transform4Europe“ aljanso iniciatyvos?

 

Šio aljanso iniciatyvos yra nukreiptos į įvairias universiteto gyvenimo sritis – studijas ir studentus (jungtinės studijų programos ir dėstomi moduliai, vizitai į partnerių universitetus, vasaros mokyklos ir pan.), mokslą (jungtinės doktorantūros, tarptautinės mokslininkų laboratorijos), galiausiai – universiteto valdymo sistema ir bendruomenė, akademiniai ir neakademiniai darbuotojai (profesinio tobulėjimo veiklos, stažuotės, konkursai, jungtiniai biurai ar komandos, dirbančios su studentų, darbuotojų mobilumu, komunikacija ir t. t.). Taip pat ateityje norėtume daugiau dėmesio skirti Universiteto studentiškam gyvenimui, įvairioms papildomoms veikloms, renginiams, pavyzdžiui, jau šiandien vykstantiems kultūros festivaliams. Tikimės, kad plėsis sveikatingumo sričiai svarbios programos ir iniciatyvos – bus aktyviai rengiami sporto, menų kolektyvų susitikimai, renginiai, varžybos.


Kodėl šios iniciatyvos metu nusprendėte skatinti profesinio tobulėjimo galimybes, skirtas universitetų akademiniams ir neakademiniams darbuotojams? Kokią pagrindinę organizuojamų mokymų naudą įžvelgiate VDU bendruomenei?

 

Esu tvirtai įsitikinusi, kad VDU bendruomenei organizuojamos „Transform4Europe“ profesinio tobulėjimo veiklos atkreipė visų universiteto darbuotojų – tiek akademinio, tiek neakademinio personalo dėmesį į mokymosi reikšmę ir naudą, bei paskatino jas dar labiau plėtoti. Labai džiaugiuosi, kad mūsų universitete turime plačią profesinio tobulėjimo veiklų pasiūlą. Organizuojami mokymai, skirti mūsų universiteto dėstytojams, mokslininkams jiems aktualiomis temomis. Taip pat bendrąsias ir asmenines kompetencijas lavinantys mokymai, skirti visiems VDU akademiniams ir neakademiniams darbuotojams – pavyzdžiui, užsienio kalbų kursai, psichologiniai, laiko valdymo, grupinio darbo mokymai ir t. t.

 

Šiandien mūsų universitete jau turime vos prieš kelis metus įkurtą Profesinių kompetencijų vystymo centrą, kurio kūrimo etapuose dalyvavo ir aljanso partneriai, perduodami geriausią savo patirtį, taip pat priimtas Vytauto Didžiojo Universiteto akademinių ir neakademinių darbuotojų profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas ir kiti svarbūs dokumentai. Visa tai liudija – kad Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenei prasminga mokytis drauge. Visi, tiek akademiniai, tiek neakademiniai VDU darbuotojai yra labai svarbūs universitetui, galime pastebėti, kad net jų santykis mūsų institucijoje yra beveik tolygus. Kiekvieno VDU bendruomenės nario indėlis yra labai reikšmingas. Matome, kad universitete vykstančių įvairių projektų, veiklų apimtis yra labai plati, o joms organizuoti reikalingos aukštos kompetencijos. Todėl tikiu, kad profesinio tobulėjimo veiklos prisidės prie abiejų pusių – VDU akademinio ir neakademinio personalo bendradarbiavimo ir jo naudos suvokimo, o mūsų bendruomenė ir jos tarpusavio bendradarbiavimas ateityje tik stiprės.

 

Kokią matytumėte „Transform4Europe“ aljanso ateities viziją?

 

Apibūdinčiau ją kaip labai plačią veikimo erdvę, apimančią – mokslą, studijas, universiteto bendruomenę, bendradarbiavimą su aljanso, socialiniais ir regiono partneriais. Svarbu suvokti, kad universitetas neegzistuoja „pats savaime“ ir neveikia vienas atskirai, o tik įsitraukdamas į glaudžią partnerystę su kitais – aukštojo mokslo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, politikos, verslo ir pramonės atstovais ir pan. Viena iš šiuolaikinio universiteto misijų – teikti grąžą bendruomenei, visuomenei. Todėl, manau, kad kartu su partneriais galėtume glaudžiau įsitraukti į visuomenei svarbių, aktualių atsakymų paiešką ir jų sprendimą, diskusiją, taip pat įvairias pilietines ir bendradarbiavimo iniciatyvas. Kadangi kiekvienas regionas turi savo problemų – klimato kaita, karinė grėsmė ir pan.

 

„Transform4Europe“ aljansas – tai glaudžios partnerystės siekis, stengiantis atrasti glaudesnių ryšių ir susikalbėjimo taškų, bei siekiant sukurti reikšmingą vertę ne tik švietimo bendruomenei, bet ir visuomenei, nepaisant kiekvieno nario institucinių skirtumų, savų tradicijų, bendravimo kultūros. Taigi šis aljansas kviečia praplėsti savo požiūrį, atrasti pažinimo ir kūrybos džiaugsmą, mokytis vieniems iš kitų, nes tik susitikus kitą – keičiamės patys.

 

„Transform4Europe“ galimybės kiekvienam VDU bendruomenės nariui

 

2022 m. visi „Transform4Europe“ aljanso nariai bei VDU bendruomenė turėjo galimybę įsitraukti į pirmuosius nuotolinius, aukšto lygio profesionalų mokymus. Mokymų dalyviams buvo pasiūlyta net 20 unikalių profesinio tobulėjimo temų, jų metu kiekvienas aljanso partneris kvietė dalintis savo žiniomis žymiausius savo šalies aukštojo mokslo institucijų ekspertus. Mokymai sulaukė daugiau nei 200 dalyvių susidomėjimo iš visų aljanso partnerių universitetų. Įvairios profesinio tobulėjimo veiklos, skirtos „Transform4Europe“ aljanso universitetų bendruomenėms buvo tęsiamos ir šiais metais: jos tebevyksta gegužės, birželio mėnesiais, o susidomėjimas ir bendruomenių įsitraukimas išaugęs daugiau nei du kartus. Taigi tarptautinė „Transform4Europe“ aljanso partnerystė, dalinimasis patirtimi, diskusijos su partneriais ir geroji praktika atnešė naujų idėjų, virtusių realiomis ir reikšmingomis veiklomis, skirtų universitetų bendruomenėms.

 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Vytauto Didžiojo universitete buvo pradėtas įgyvendinti projektas VDU tarptautinio konkurencingumo stiprinimas Europos universitetų Transform4Europe aljanso tinkle (Nr. 10-005-P-0005). Šio projekto metu mūsų universiteto bendruomenei buvo pasiūlyta dar daugiau įvairių profesinio tobulėjimo galimybių. Visų pirma, VDU akademiniams ir neakademiniams darbuotojams, bei studentams – suteiktos galimybės tobulėti specialiai parengtose mokymų programose. VDU Profesinių kompetencijų vystymo centrui bendradarbiaujant kartu su Lietuvos žurnalistikos centru buvo suorganizuoti mokymai Aukštojo mokslo darbuotojų viešosios komunikacijos tobulinimas atstovaujant aukštojo mokslo instituciją, skirti universiteto akademiniams ir neakademiniams darbuotojams. Gegužės pabaigoje vyks antreprenerystės mokymai studentams. Be to, būtent šis projektas visai VDU bendruomenei atvėrė išskirtinės savarankiško profesinio tobulėjimo galimybes – pasiūlant mokytis vienoje didžiausių pasaulyje nuotolinio mokymosi platformų Coursera. Rezultatai džiuginantys – net 300 darbuotojų jau prisijungė prie šios platformos, kurioje galės gilinti savo profesines žinias ir kompetencijas iki rugsėjo 1 d.


Visi Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojai, norintis įgyti Courseros mokymosi licenciją ir atrasti papildomas profesinio tobulėjimo galimybes, kviečiami registruotis iki gegužės 26 d.

 

Daugiau informacijos apie „Transform4Europe“ aljanso veiklas ir suteikiamas galimybes VDU bendruomenei: https://transform4europe.eu/