Vytautas Magnus University
Aprašymas

Mokymų tikslas: Programa siekiama suteikti lingvistinių, sociolingvistinių, sociokultūrinių ir etnokultūrinių žinių, taip pat ugdyti aktyvią kalbos vartoseną ir užtikrinti sėkmingą kalbinę ir kultūrinę integraciją.


 • photo
  Bus paskelbta
 • photo
  Mokymasis grupėje
 • photo
  Pritaikymas praktikoje
 • photo
  Išduodami sertifikatai
 • photo
  Kompetencijų grupė – 2 grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Neformalioji Lietuvių kalbos ir kultūros studijų programa skirta lietuvių diasporai ir užsieniečiams, kurie nori mokytis lietuvių kalbos ir plėsti kultūros, istorijos ir šalityros žinias, taip pat tiems, kurie jau turi lietuvių kalbos pagrindus arba moka lietuvių kalbą. Kalbos studijos siejamos su lietuvių paveldu ir kultūra, tradicijomis, papročiais, visuomenės nuostatomis ir vertybėmis, taip pat kasdienybės realijomis. Ugdant kalbinę kompetenciją taikomas komunikacinis metodas, ruošiantis besimokantįjį situatyviniam kalbos vartojimui, bendravimui įvairiose komunikacinėse situacijose, pagal kiekvienos situacijos sociokultūrinį kontekstą pasirenkant tinkamas kalbos priemones, taikant tam tikras supratimo ir kompensavimo strategijas. Bendriausias programos tikslas – komunikacinės ir sociokultūrinės kompetencijos mokymas, ugdymas ir didinimas. Skirtingoms besimokančiųjų grupėms skirta programa prisideda prie lietuvybės puoselėjimo, taip pat daugiakalbės ir daugiakultūrės visuomenės stiprinimo, tuo pačiu įgyvendina Europos kalbų politikos strategiją – skatinti „mažųjų“ kalbų mokymąsi. Programoje siūlomi dalykai, pasirenkami pagal kalbančiojo kalbinę kompetenciją.


Trukmė. 6 ECTS:

 • 45 ak. val. paskaitos ir praktinės veiklos
 • 15 ak. val. darbas e. priemonėmis
 • 100 ak. val. savarankiškas darbas


 Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 2 grupė – profesinės veiklos (didaktinės, skaitmeninės, tyriminės, dalykinės ir kt.).


 Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.

Kaina
250 Eur

Į kainą įskaičiuota mokymosi medžiaga, aktyvios lektorių konsultacijos bei sertifikato išdavimas. Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis mokymosiakademija@vdu.lt

Lektoriai

Lekt. Jurgita Cvilikaitė-Mačiulskienė

Lekt. Regina Sabonytė

Doc. dr. Laimutė Anglickienė

Dr. Giedrė Barkauskaitė

Dr. Ingrida Dačiolienė

Lekt. Domas Boguševičius

Doc. dr. Indrė Žakevičienė

Doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė

Doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė

Atsiliepimai