Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Supažindinti darbuotojus su efektyvaus bendravimo būdais, supažindinti su aktyvaus klausymosi metodika ir svarba bei efektyvaus bendravimo strategijomis.

 • photo
  2023 m. sausio 5 d. 12.00-14.00 val.
 • photo
  V.Putvinskio g. 23 – 310 auditorija
 • photo
  Toerija ir praktika
 • photo
  Tik VDU darbuotojams
 • photo
  1 ir 3 kompetencijų grupės
 • photo
  A, B ir C lygio mokymų programa (pradedantiesiems, patyrusiems ir ekspertams)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas. Mokymai skirti darbuotojams, kuriems tenka daug bendrauti. Taip pat norintiems sumažinti įtampą, bendraujant su tam tikrais žmonėmis ir norintiems pagerinti savo bendravimo su kitais įgūdžius.

Turinys

Kas yra bendravimas, kokie yra ir gali būti bendravimo būdai

Aktyvus klausymasis: kaip tai veikia?

Efektyvaus bendravimo strategijos

Plėtojami gebėjimai:

dalyviai išmoks, kaip kalbėti, kad kiti suprastų ir kaip klausyti, kad kiti kalbėtų;

supras, kad klausyti, kaip ir kalbėti, yra išmokstama, ir sužinos, kaip to mokytis;

sužinos būdus, kaip tobulinti bendravimo įgūdžius;

sužinos būdų, kaip konstruktyviai išreikšti nepasitenkinimą. 

Trukmė. 2 akademinės valandos.

Vieta. V.Putvinskio g. 23 – 310 auditorija

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo ir kt.), 3 grupė – asmeninės (asmeninio tobulėjimo, laiko planavimo ir kt.).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias, B lygio mokymų programos (patyrusiems) – siekiantiems pagilinti ir (arba) įgyti naujų kompetencijų arba siekiantiems palaikyti turimą kvalifikaciją ir C lygio mokymų programa (ekspertams) – siekiantiems plėtoti turimas kompetencijas ir dalytis patirtimi su kolegomis. Tai proaktyvaus pobūdžio veiklos, skirtos savo srities ekspertams, taikant aktyvius ir įtraukius metodus (pavyzdžiui, patirties mainus, mentorystę ir kt. veiklas.


Lektoriai

Tapk savanoriu - Jaunimo linija

Jaunimo linijos lektorė Lauryna Vilutytė

Atsiliepimai