Vytautas Magnus University
Aprašymas

Kvalifikaciniai kursai suteiks galimybes tobulinti vadovavimo aukšto meistriškumo sporto pratyboms kompetencijas. Kursas sudarytas remiantis inovatyviais žinių perdavimo būdais, naujausiomis, mokslu ir praktika grįstomis žiniomis bei aukšto lygio lektorių kompetencija, kurie pasiruošę auginti aukšto meistriškumo trenerių kompetencijas. 

 • photo
  Kursų pradžia 2024 01 10
 • photo
  Registracija uždaroma 2023 12 18
 • photo
  Aukšto lygio lektoriai
 • photo
  Pagrįsta mokslo žiniomis ir praktika
 • photo
  Visuomet prieinama kursų medžiaga
 • photo
  Kursų kaina - 2500 eurų (galimybė mokėti dalimis)
Mokymosi struktūra

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO TRENERIO KURSAI (AUKŠTAS MEISTRIŠKUMAS: SPORTO ŠAKOS TRENERIS)


#Sužinosite

Šis kursas kviečia registruotis visus, norinčius vadovauti sportininko aukšto meistriškumo sporto pratyboms. Inovatyvi kurso struktūra leis suderinti teoriją, naujausias mokslu grįstas žinias ir praktiką.


Kurso metu daugiau sužinosite:


 1. Kaip tikslingai taikyti šiuolaikines ugdymo(si) technologijas ir mokymo(si) metodus, rengiant sportininkams įdomią ir patrauklią mokymo(si) medžiagą.
 2. Kaip įvertinti sportininkų funkcines galias ir (arba) parinkti ir taikyti tinkamus mokslinių tyrimų metodus sportininkų parengtumui vertinti, bendradarbiaujant su sporto mokslo ir kitų sričių specialistais.
 3. Pažinsite žmogaus organizmo sandarą, funkcijas ir procesus, vykstančius žmogaus organizme, atliekant skirtingus fizinius pratimus.
 4. Įsisavinsite treniravimo principus, išmoksite pasirengti aukšto meistriškumo sporto pratyboms ir jas vykdyti, parengti šių pratybų etapų programas, taikant šiuolaikines sportininkų rengimo technologijas.
 5. Kaip pasirinkti tinkamus mokymo ir fizinių ypatybių lavinimo metodus treniravimo tikslams pasiekti. Išmoksite apibrėžti judesių valdymo principus.

 

#Kurso dalykai

Kurso metu turėsite galimybę išgirsti sporto praktikų ir mokslininkų patirtis bei pritaikytas žinias nuo judesių ir fiziologijos mokslų iki sporto komunikacijos. Kurso metu jus lydės aktyvios įtraukiančios užduotys, skaitmeninių technologijų sprendimai, naujausi sporto srities pasiekimai bei praktikoje pritaikomos pedagoginiai įgūdžiai.

 

Pagrindiniai kurso dalykai: funkcinė anatomija, sporto fiziologija, sporto mityba, traumų prevencija, judesių valdymas, įtraukusis sportinis ugdymas, testavimas sporte, sporto psichologija, sporto treniruotės teorija ir didaktika, trenerio vadovavimas ir lyderystė, sporto šakos teorija ir didaktika, treniravimo praktika, sporto komunikacija, medija ir dirbtinio intelekto technologijos ir kt..

 

#Kurso trukmė

Kurso trukmė – 1,5 metų. (1400 akad. val.). Kursų pradžia  – 2024 m. sausio 10 d. Kursas pritaikytas dirbantiems, paskaitos vyks nuotoliniu būdu penktadieniais ir šeštadieniais. Kiekvienas kursų dalyvis turės galimybę peržiūrėti paskaitas video formatu jam patogiu metu.

 

#Reikalavimai dalyviams

Kursai skirti turintiems aukštąjį išsilavinimą, tačiau neįgijusiems sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinio laipsnio, arba nebaigusiems fizinio aktyvumo mokytojų rengimo studijų programos ir neįgijusiems atitinkamos kvalifikacijos arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos, aukšto meistriškumo sporto specialisto kompetencijoms įgyti. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus prašome pateikti registracijos metu.

 

#Kurso vertė

·       Bus suteiktas kompetencijas patvirtinantis pažymėjimas

·       Kursai parengti pagal VDU Sporto studijų naują trenerių rengimo koncepciją

·       Galimybė užskaityti kompetencijas įgytas kursų metu, stojant į VDU Bakalauro ar Magistro studijas užsiskaityti dalykus ir turėti trumpesnes studijas

·       Naudotis viena moderniausių sporto infrastruktūrų Lietuvoje

·       Naudotis mokslinių šaltinių duomenų bazėmis

·       Papildomai nemokmai mokytis VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro mokymuose

·       Būsite prijungti į uždarą VDU trenerių kursų grupę, kurioje galėsite keistis patirtimi su kursuose dėstančiais lektoriais

 

#Daugiau informacijos

Kilus klausimams prašome kreiptis į VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro mokymų organizatorę Tomą Valušytę, tel. nr. + 370 63447388, el. paštu mokymai@vdu.lt.


Gruodžio 4 d. 15 val. kviečiame dalyvauti nuotoliniame VDU trenerių kursų pristatyme. VDU trenerių kursų programų vadovė doc. dr. Aušra Lisinskienė visiems besidomintiems plačiau pristatys nuo 2024 m. sausio mėn. vyksiančių trenerių kursų programas. Prisijungimo nuorodos bus atsiųstos 3 d. prieš susitikimą. Kviečiame registruotis į nuotolinį susitikimą čia.

Kaina
2500 Eur

#mokestis

Dalyvių vietų skaičius ribotas, registracija bus patvirtinta per 10 d. d. sumokėjus 10 % avansą, nuo kursų kainos. Antroji įmoka iki 2024 m. sausio 30 d., trečioji įmoka iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Yra galimybė už kursus mokėti dalimis. Apie mokėjimo tvarką ir sąlygas kiekvienas užsiregistravęs dalyvis bus informuotas elektroniniu paštu.

Lektoriai


Kursui vadovauja: VDU Švietimo akademijos lektorė, VDU Sporto studijų programos vadovė, doc. dr. Aušra Lisinskienė.

Lektorių komandą sudaro savo srities profesionalai mokslininkai bei praktikai:

 • mokslininkai: doc. dr. Aušra Lisinskienė, prof. dr. Marc Lochbaum (JAV), prof. dr. Rūtenis Paulauskas, prof. dr. Albertas Skurvydas, doc. dr. Eglė Kemerytė-Ivanauskienė; doc. dr. Jūratė Česnavičienė, doc. dr. Aistė Barbora Ušpurienė, doc. dr. Donatas Gražulis, doc. dr. Nelė Žilinskienė.
 • praktikai: Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo direktorius Paulius Jankūnas, komandos mokslinis doc. dr. Gintautas Cibulskas, Jaunimo programos vadovas Gediminas Navickas, buvęs Kauno „Žalgirio“ komandos krepšininkas Mantas Kalnietis.
 • treneriai praktikai: fizinio rengimo treneris dr. Evaldas Kandratavičius, asmeninis treneris Vytautas Vasiliauskas, fizinio rengimo treneris Algirdas Stuknys (Kauno „Žalgirio“ krepšinio akademija), doc. dr. Asta Mockienė, Domantas Žalga, Rytis Ramanauskas.
 • kineziterapeutai: Tadas Mikelionis, Giedrė Mikelionienė.
 • ir kt.

Lektorių komanda ne tik ves teorinius ir praktinius užsiėmimus, tačiau taip pat aktyviai konsultuos dalyvius visų kursų metu.

Atsiliepimai