Vytautas Magnus University
Aprašymas

Tikslas. Besimokantieji įgis gestų kalbos pagrindus, supras, kuo lietuvių gestų kalba skiriasi nuo lietuvių kalbos, sužinos apie kurčiųjų kultūrą ir elgesio ypatumus. Kursai bus gera proga išmokti naudingų gestų, reikalingų bendraujant su klausos negalią turinčiais asmenimis.

 • photo
  Bus paskelbta netrukus
 • photo
  Mokymasis mažoje grupėje virtualiu būdu
 • photo
  Teorija ir praktika
 • photo
  Išduodami pažymėjimai
 • photo
  Kompetencijų grupė – 1 grupė
 • photo
  A lygio mokymų programa (pradedantiesiems)
Mokymosi struktūra

Trumpas aprašymas.  Tai įvadinis 1 lygio gestų kalbos kursas. Besimokantieji susipažįsta su klausos negalią turinčių žmonių kultūros ypatumais (sociokultūrine informacija), įgyja lietuvių gestų kalbos (LGK) I lygio pagrindus per recepcijos (žiūrimo ir rodomo teksto (vaizdo) supratimas), produkcijos ir sąveikos (LGK parodymas ir rašymas) gebėjimus. 

Turinys:

Gestų kalbos gramatika;

Bendravimo kultūriniai skirtumai;

Išvaizdos nusakymas;

Laiko raiška;

Veido išraiška – intonacija tekste;

Pirštų abėcėlė. 

Plėtojami gebėjimai. Gebės pateikti asmeninę informaciją apie save, papasakoti apie savo laisvalaikį, pomėgius, gebės apibūdinti žmogaus išvaizdą, išmoks užduoti klausimus, nusakyti laiko raišką.

Tikslinė grupė. VDU akademinis ir neakademinis personalas.

Trukmė.16 akademinių valandų.

Vieta. Virtualioje erdvėje.

Profesinio tobulėjimo veiklos pagal kompetencijų grupes. 1 grupė – bendrosios (užsienio kalbų, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, vadybines ir kt).

Profesinio tobulėjimo veiklų kryptis. A lygio mokymų programa (pradedantiesiems) – siekiantiems įgyti naujų kompetencijų, atnaujinti bendrąsias žinias.

Lektoriai

VDU Užsienio kalbų instituto lektorė

Lietuvių gestų kalbos vertėja

Lietuvių gestų kalbos specialistė

Paskaitų moksleiviams organizatorė

Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos tarybos narė

Atsiliepimai